Cena rektora 2015 pro studenta katedry slavistiky

Akademický den Ostravské univerzity je již tradičně spjat s udílením ocenění nejlepším studentům naší alma mater za uplynulý akademický rok. Toto prestižní mj. získal i student katedry slavistiky FF OU Mgr. Petr Ligocký. Mgr. Ligocký je absolventem bakalářského studijního programu Český jazyk – Polský jazyk a navazujícího magisterského studia oboru Polský jazyk a literatura. V současné době je studentem absolventského ročníku studijního oboru Polština pro překladatelskou praxi a je zároveň studentem prvního ročníku literárněvědné specializace na katedře slavistiky nově akreditovaného doktorského studia Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika. Disertační práce Mgr. Ligockého (Vliv tvorby prokletých básníků na polský literární „underground“ 50.–80. let a jeho srovnání s českým a ruským literárním kontextem) je věnována komparativnímu zkoumání estetických a poetologických aspektů slovanských literatur 20. století. Mgr. Ligocký se zároveň cíleně věnuje i překladu polské literatury 20. století. Během studia se zároveň aktivně podílel na realizaci grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu (SGS OU): Obraz „psa“ v jazycích a kultuře slovanských národů pod vedením doc. PaedDr. Jany Raclavské, Ph.D. Ocenění bylo vedením katedry slavistiky navrženo na základě reprezentativní publikační činnosti a zapojení do projektové činnosti katedry slavistiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017