Paremiologická konference poosmé

Ve dnech 13. - 14. září 2016 se sjeli do Ostravy již poosmé evropští slavisté zabývající se slovanskými parémiemi. Myšlenka zkoumat do hloubky slovanské parémie se na katedře zrodila v r. 2002, kdy si slavistický svět připomněl 150. výročí vydání knihy Mudrosloví národu slovanského F. L. Čelakovského.

Letošní konference se konala pod záštitou děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity, prof. dr. Aleše Zářického, který ve své zdravici vyjádřil potěšení nad tím, že se ostravská slavistika stává centrem slovanských frazeologických bádání, a pod záštitou předsedy Českého komitétu slavistů, dr. Václava Čermáka. Z jeho slov vyjímáme: „Přestože tematické zaměření Vaší konference je věnováno parémiím 21. století, dovolím si alespoň krátce odvést Vaši pozornost k nejstarší fázi slovanského písemnictví, k literatuře cyrilometodějské. Přestože lze předpokládat, že parémie existovaly u Slovanů již v době předpísemné, zřejmě prvním zapsaným textem s paremiologickou tematikou byl staroslověnský překlad starozákonní knihy Přísloví, který je připisován tradičně sv. Metodějovi... Slované pro tuto knihu vytvořili pojmenování Parimejnik.“

Naše velké poděkování patří panu generálnímu konzulovi Polské republiky v Ostravě, Januszovi Bilskému, který všechny účastníky konference pozval na slavnostní recepci a pěvecký koncert. Těšíme se na devátou paremiologickou všeslovanskou konferenci, která se bude konat v roce 2018.

Simona Mizerová
Foto: Jelena Kupcevičová

Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová
Paremiologická konference
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Jelena Kupcevičová

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022