Konference Area Slavica 2015

Ve dnech 20. a 21. října uspořádala katedra slavistiky první ročník mezinárodní vědecké konference Area Slavica. Pilotní ročník měl za cíl zejména profilaci dvou základních tematických okruhů:

  • současná situace slovanských jazyků (vliv jazykových i nejazykových faktorů na status či transformaci slovanských jazyků; aktuální tendence v oblasti utváření nových standardů a transhraničních (nadnárodních) substandardů; současné slovanské regionální jazyky; slovanské menšinové a diasporní jazyky; vliv jazyka na etnicitu; budoucnost slovanských jazyků aj.),
  • vývojové tendence v současné polštině ruštině (mluvenost a psanost; sociální rozrůznění národních jazyků aj.).

V bohatém konferenčním programu zazněly příspěvky, mající vztah ke všem uvedeným tématům. Jednotlivé příspěvky také provázela věcná diskuse. Velmi nás těší široké zastoupení českých slavistických pracovišť a zahraničních partnerů. Věříme, že po úspěchu prvního ročníku se konference ve dvouletých cyklech na stálo usadí v kalendáři podnětných a zajímavých setkávání slavistů.

Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová
Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová
Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová
Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová
Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová
Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová
Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová
Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová
Konference Area Slavica 2015
Copyright: Jelena Kupcevičová

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017