Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka

Oddělení rusistiky již pětadvacet let aktivně spolupracuje s učiteli ze základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Všechny učitele ruského jazyka, ale i posluchače rusistiky a překladatele sdružuje Česká asociace rusistů (ČAR), jejíž pobočka funguje na FF OU od roku 1991 a v současnosti má třicet pět členů. Ve své činnosti vychází tato zájmová organizace z obsahové náplně Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAPRJAL). Pobočka od samotného počátku svého působení organizuje každoročně pro učitele ruštiny odborné semináře a přednášky předních českých i zahraničních odborníků zaměřené na současné vývojové tendence v oblasti ruského jazyka, na nejnovější literaturu a aktuální dění v ruské kultuře, jako i na nové metody výuky ruštiny na školách. Těchto přednášek se účastní v rámci pregraduální přípravy i současní studenti oddělení rusistiky. Za dobu existence pobočky vystoupilo na jejich odborných akcích bezmála 70 tuzemských i zahraničních odborníků nejen z akademického prostředí. Aktivní role lektorů se zejména v posledním období zhostili i sami posluchači oboru ruský jazyk, aby zprostředkovali své zkušenosti a poznatky ze stáží v Rusku.

K pravidelným akcím, které pobočka ČAR při FF OU pořádá pro učitelskou veřejnost, patří krajské kolo soutěže v ruském jazyce pro základní a střední školy Ars Poetica - Puškinův památník. Soutěž v recitaci a zpěvu děl ruských autorů v ruském jazyce žáků všech typů škol existuje v České republice i na Slovensku nepřetržitě 50 let. Členové pobočky se soutěže účastní jednak v roli porotců, jednak také připravují vystoupení svých žáků a studentů. U příležitosti letošního jubilea soutěže se 7. dubna 2016 uskutečnilo setkání vedení FF OU a vedení katedry slavistiky s organizátory a porotci krajského kola této soutěže. Zasloužilí učitelé základních a středních škol byli na setkání odměněni čestným uznáním za dlouhodobě úspěšnou práci se žáky a studenty, čestné uznání získali také vysokoškolští pedagogové z FF OU, kteří organizovali a organizují krajská kola soutěže v Moravskoslezském kraji. Vedle čestných uznání a kulturního programu byli všichni účastníci mile potěšeni pohoštěním, které bylo zajištěno díky finančnímu příspěvku FF OU.

Slavnostního zahájení krajského kola jubilejního 50. ročníku soutěže Ars Poetica - Puškinův památník Moravskoslezského kraje se 8. dubna 2016 v roli čestných hostů zúčastnili i představitelé FF OU: děkan prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. a zástupce vedoucího oddělení katedry slavistiky FF OU doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. Oba zástupci naší fakulty krátce pozdravili všech 129 soutěžících žáků i jejich učitele. Ceny pro vítěze i účastníky krajského kola byly v letošním roce pořízeny z finanční podpory FF OU.

Jen za posledních 12 let prošlo krajským kolem soutěže v našem regionu bezmála 1400 žáků základních a středních škol. Mnozí účastníci soutěže prohlubují následně svůj zájem o ruský jazyk studiem na oddělení rusistiky FF OU, které nabízí všechny typy vysokoškolského studia ruštiny (v programech bakalářských, magisterských i doktorském).

Na úspěšnou tradici setkávání učitelů a posluchačů ruštiny na půdě FF OU navázal 14. června 2016 seminář Vybíráme učebnici ruského jazyka organizovaný pobočkou ČAR pro vyučující ruského jazyka i studenty učitelství. Seminář vedený PhDr. Jakubem Konečným, Ph.D. z Pedagogické fakulty UK v Praze byl zaměřen na prezentaci dostupných učebnic ruštiny na českém trhu. Účastníci měli jedinečnou příležitost se s učebními soubory nejen seznámit, ale také je porovnat na základě předem stanovených kritérií a zorientovat se tak v pestré nabídce ne vždy vyhovujících učebnic.

Tradiční a dlouholetá spolupráce oddělení rusistiky katedry slavistiky s učiteli základních a středních škol je velmi přínosná pro obě strany a také pro budoucí učitele z řad studentů. Touto kooperací se akademické pracoviště otvírá pro širokou veřejnost, zejména však pro budoucí zájemce o studium ruského jazyka a pro odborníky z řad učitelů základních a středních škol. Díky finanční podpoře FF OU získala spolupráce v tomto (dvojnásob) jubilejním roce nový rozměr.

Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník
Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník
Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník
Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník
Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník
Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník
Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník
Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník
Čtvrt století spolupráce s učiteli ruského jazyka
Copyright: Ostravská univerzita v Ostravě, foto: Mgr. Lukáš Plesník

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 03. 2017