Ostravští polonisté na MAČ 2015

V červenci hostila Ostrava 16. ročník Měsíce autorského čtení (MAČ), na jehož realizaci se také letos podíleli polonisté katedry slavistiky FF OU. Počátky spolupráce ostravských polonistů s festivalem se vztahují již na rok 2011, kdy se polonisté podíleli na moderování a tlumočení večerů s polskými básníky a prozaiky, čestnými hosty festivalu. V letošním roce se úlohy moderátorů několika festivalových večerů ujali doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D., Mgr. Martyna Radłowska-Obrusník, Mgr. Michal Przywara, Ph.D.PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. Ti se stali průvodci několika polských autorů, kteří se letos v Ostravě představili, mj. Jacka Dehnela, Tadeusze Dąbrowského, Ziemowita Szczerka (na fotografii spolu M. Przywarou) nebo Justyny Bargielské (na fotografii spolu s J. Murycem).

Ostravští polonisté na MAČ 2015
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Josef Horák
Ostravští polonisté na MAČ 2015
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Josef Horák

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017