Slavistická exkurze ostravských rusistů

Tradiční slavistická exkurze do Prahy

V prosinci 2018 jsem se již potřetí zúčastnila Slavistické exkurze do Prahy, organizované doc. Vorlemdr. Jelínkem.

Naše exkurze začala ve Slovanském ústavu, kde jsme vyslechli dvě zajímavé přednášky: první, PhDr. Ivety Krejčířové, byla věnována obecné problematice rusko-české lexikografie a představení rusko-české elektronické slovníkové databáze, na níž paní doktorka pracuje. Druhá přednáška – proslovila ji PhDr. Dana Hašková – byla věnována tématu ruské emigrace v meziválečném Československu. Svůj výklad doplňovala autorka zajímavostmi ze svých osobních setkání s emigranty. Po přednáškovém cyklu jsme navštívili Olšanské hřbitovy, kde jsme vyslechli výklad dr. Jelínka o významných pohřbených ruských emigrantech a prohlédli si jejich hrobky. Ještě jsme si stačili prohlédnout nevelký pravoslavný chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice a už jsme spěchali na Nový židovský hřbitov, kde nám členové katedry podali informace o pohřbených spisovatelích Franzi Kafkovi, Otovi Pavlovi, Jiřím Ortenovi a Arnoštu Lustigovi. Zbytek dne jsme věnovali návštěvě vánočních trhů na Staroměstském náměstí. Odtud jsme se zastavili „na jedno“ v pivovaru U Fleků (ještě nikdy jsem tam nebyla a tamní atmosféra mě naprosto uchvátila). Čtvrteční dopoledne bylo věnováno návštěvě Národní knihovny ČR, kde nás její pracovníci seznámili se všemi službami poskytovanými návštěvníkům a s fascinující historií, která se váže k Národní knihovně. Prohlédli jsme si prostory budovy a nakonec se přesunuli do Slovanské knihovny, kde nám paní průvodkyně podala řadu zajímavých informací, nechala nás nahlédnout do starých novin a ukázala nám, jak lze pracovat s online katalogem NK ČR.

Na exkurzi vzpomínám moc ráda, a bude-li se konat i v příštím roce, udělám vše pro to, abych se jí mohla zúčastnit.

Lenka Kubečková

Slavistická exkurze ostravských rusistů
Slavistická exkurze ostravských rusistů
Slavistická exkurze ostravských rusistů
Slavistická exkurze ostravských rusistů
Slavistická exkurze ostravských rusistů
Slavistická exkurze ostravských rusistů


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2019