Úspěch studentky rusistiky

Ve dnech 23. - 24. května 2016 se na Baltské univerzitě Immanuela Kanta v Kaliningradu konala V. mezinárodní olympiáda ruského jazyka, literatury a kultury. Kromě nás dvou studentek z Česka, se jí zúčastnili studenti z dalších 16 zemí, např. Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Rumunska, Belgie, Vietnamu, Jemenu aj.

Prvního online kola olympiády se zúčastnilo ve třech úrovních 700 studentů, z nichž bylo vybráno 80, kteří se následně zúčastnili finálového kola. Za FF OU se zúčastnily dvě studentky 1. ročníku kombinovaného studia oboru Ruština ve sféře podnikání - Jana Bantová a Leona Starostková.

Úspěch studentky rusistiky
Úspěch studentky rusistiky

Druhé kolo na půdě Baltské univerzity probíhalo ve dvou dnech. První den byla písemná a druhý den ústní část. Písemná část se skládala mj. z úkolů: napsání titulků k němému filmu, rozboru filmové recenze, popsání ruského svátku atd. na večer jsme ještě dostaly domácí úkol, napsat reklamu na animovaný film. Druhý den jsme tento svůj výtvor přednášely před porotou a také před svými soupeři a ti nám následně kladli otázky a také nás hodnotili. Posledním úkolem druhého dne bylo secvičit ve své skupině scénku na základě vylosovaného tématu a postavy. Tato část byla velmi zábavná a výkony všech soutěžících velice dobré.

Abychom mezi kláními také poznaly něco z okolí Kaliningradu, byl zorganizován výlet do přírodní rezervace Kurská kosa, což je poloostrov dlouhý 98 km, z jedné strany obklopený Kurským zálivem a z druhé strany Baltským mořem. Zde jsme se  podívaly na tančící les, písečné duny a také okusily teplotu Baltu. Druhý den jsme pak vyrazily do centra města.

Z Kaliningradu jsme si odvezly 3. místo, které získala na 1. úrovni mezi cca 40 studenty Leona Starostková. Tímto bychom chtěly poděkovat za možnost účastnit se této olympiády Stipendijnímu fondu Filozofické fakulty Ostravské univerzity a z katedry slavistiky panu doc. Janu Vorlovidr. Vítězslavu Vilímkovi za vstřícnost a pomoc při vyřizování dokumentů k našemu odjezdu.

Leona Starostková


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017