Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Publikace pro studenty rusistiky

12. listopadu 2015 byla naší katedře předána zástupci vydavatelství PR Aspekt International a Ruského obchodního zastoupení kniha „Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy“. Publikace byla vydána v letošním roce a jejím obsahem je široce pojatá obchodní a ekonomická spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi od roku 1922 až do současnosti. Kniha je dvojjazyčná, v českém a v ruském jazyce a vznikla za podpory Historického ústavu AV ČR. Vědeckým redaktorem publikace je PhDr. Emil Voráček, DrSc. a kolektiv. Za katedru slavistiky FF OU převzal knihu doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

Publikace pro studenty rusistiky


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub