Publikace pro studenty rusistiky

12. listopadu 2015 byla naší katedře předána zástupci vydavatelství PR Aspekt International a Ruského obchodního zastoupení kniha „Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy“. Publikace byla vydána v letošním roce a jejím obsahem je široce pojatá obchodní a ekonomická spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi od roku 1922 až do současnosti. Kniha je dvojjazyčná, v českém a v ruském jazyce a vznikla za podpory Historického ústavu AV ČR. Vědeckým redaktorem publikace je PhDr. Emil Voráček, DrSc. a kolektiv. Za katedru slavistiky FF OU převzal knihu doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

Publikace pro studenty rusistiky


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022