Ostravští polonisté na konferenci ve Vilniusu

Ve dnech 16. a 17. 10. 2014 a se v litevském Vilniusu uskutečnila Mezinárodní vědecká konference Tożsamosć na styku kultur. Jednalo se o třetí ročník tohoto setkání, na jehož organizaci se od samého počátku podílí mj. také katedra slavistiky FF OU a polonistika Wroclawské univerzity. Téma letošní konference bylo velice aktuální – boj o zachování národní identity v dnešním globalizovaném světě.

Své příspěvky zde přednášeli, kromě reprezentantů z domácí univerzity, také hosté z Polska, České republiky, Německa, Ukrajiny a Velké Británie. Mezi účastníky nechyběli ani letos reprezentanti Ostravské univerzity, kteří zde prezentovali výsledky grantového projektu Obraz „psa“ v jazycích a kultuře slovanských národů. V příspěvku s názvem Polska frazeologia stała a współczesny użytkownik języka shrnuly průběžné výsledky ostravského projektu doc. Jana Raclavská a dr. Urszula Kolberová. S referátem na téma jazykového obrazu psa v díle Władysława Reymonta vystoupil student navazujícího studia Petr Ligocký. Konference probíhala v příjemné, přátelské atmosféře a věříme, že spolupráce s litevskými polonisty bude pokračovat také v dalších letech.

Ostravští polonisté na konferenci ve Vilniusu
Ostravští polonisté na konferenci ve Vilniusu
Ostravští polonisté na konferenci ve Vilniusu
Ostravští polonisté na konferenci ve Vilniusu
Ostravští polonisté na konferenci ve Vilniusu

Text a foto: Petr Ligocký


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017