Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Ostravští polonisté na konferenci ve Vilniusu

Ve dnech 16. a 17. 10. 2014 a se v litevském Vilniusu uskutečnila Mezinárodní vědecká konference Tożsamosć na styku kultur. Jednalo se o třetí ročník tohoto setkání, na jehož organizaci se od samého počátku podílí mj. také katedra slavistiky FF OU a polonistika Wroclawské univerzity. Téma letošní konference bylo velice aktuální – boj o zachování národní identity v dnešním globalizovaném světě.

Své příspěvky zde přednášeli, kromě reprezentantů z domácí univerzity, také hosté z Polska, České republiky, Německa, Ukrajiny a Velké Británie. Mezi účastníky nechyběli ani letos reprezentanti Ostravské univerzity, kteří zde prezentovali výsledky grantového projektu Obraz „psa“ v jazycích a kultuře slovanských národů. V příspěvku s názvem Polska frazeologia stała a współczesny użytkownik języka shrnuly průběžné výsledky ostravského projektu doc. Jana Raclavská a dr. Urszula Kolberová. S referátem na téma jazykového obrazu psa v díle Władysława Reymonta vystoupil student navazujícího studia Petr Ligocký. Konference probíhala v příjemné, přátelské atmosféře a věříme, že spolupráce s litevskými polonisty bude pokračovat také v dalších letech.

Ostravští polonisté na konferenci ve VilniusuOstravští polonisté na konferenci ve VilniusuOstravští polonisté na konferenci ve VilniusuOstravští polonisté na konferenci ve VilniusuOstravští polonisté na konferenci ve Vilniusu

Text a foto: Petr Ligocký


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub