Přednáška prof. Kadłubce u příležitosti jmenování emeritním profesorem

U příležitosti jmenování pana prof. PhDr. Karla Daniela Kadłubce, DrSc., emeritním profesorem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, proslovil profesor K. D. Kadłubiec dne 24. dubna 2015 přednášku na téma Droga Profesora Jana Szczepańskiego jako człowieka, uczonego i myśliciela. Prof. PhDr. Karel Daniel Kadłubiec, DrSc., zakladatel katedry polonistiky a folkloristiky, obdržel titul emeritního profesora Filozofické fakulty v Ostravě na zasedání Vědecké rady FF OU dne 25. března 2015 z rukou děkana FF OU, prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D.

Přednáška prof. Kadłubce u příležitosti jmenování emeritním profesorem
Přednáška prof. Kadłubce u příležitosti jmenování emeritním profesorem
Přednáška prof. Kadłubce u příležitosti jmenování emeritním profesorem
Přednáška prof. Kadłubce u příležitosti jmenování emeritním profesorem

Titul emeritního profesora představuje ocenění významných představitelů oboru a uznání odborných a lidských kvalit renomované osobnosti. Profesor K. D. Kadłubiec je vědcem a pedagogem uznávaným doma i v zahraničí. Ve svém interdisciplinárním přístupu k poznání jazyka a člověka přirozeně propojuje etnografii, etnologii, kulturologii, historii literatury, jazyka a folkloristiky, zejména regionu Těšínského Slezska. Zvláště jazykovědný výzkum katedry slavistiky je dlouhá léta spjat s nezaměnitelnou osobností prof. PhDr. Karla Daniela Kadłubce, DrSc., přičemž na pracovišti nadále působí řada jeho žáků a pokračovatelů. Svými vědecko-pedagogickými kvalitami a stálým přínosem pro Filozofickou fakultu Ostravské univerzity uvedené ohodnocení panu profesorovi K. D. Kadłubcovi právem náleží.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017