Opäť smer Moskva

Po ani nie polroku od môjho návratu z pobytu v rámci programu Erasmus+ v Moskve, sa mi naskytla možnosť opäť navštíviť metropolu Ruska, zaspomínať si na zážitky z predchádzajúceho pobytu, stretnúť sa s kamarátkami, ktoré som spoznala v minulosti a to všetko, a ešte omnoho viac vďaka podpore mojej alma mater – Ostravskej univerzite.

Ešte počas štúdia v Moskve mi bol predostretý návrh vrátiť sa po čase do Moskvy za účelom účasti na medzinárodnej, študentskej, slavistickej konferencii na Ruskej akadémii vied. Na začiatku, keď som ešte na hodinách sedela celkom vyplašene som si myslela, že si zo mňa robia srandu. No ako čas plynul a moja ruština sa zlepšovala, tak som si uvedomila, že by to stálo za pokus. Veď je to skvelá príležitosť ako urobiť niečo navyše pre svoje vzdelanie.

Keďže študujem na katedre slavistiky FF OU – poľský jazyk a literatúru a ruský jazyk a literatúru, tak som sa rozhodla pre tému, v ktorej som sa dotkla oboch jazykov a taktiež aj môjho materinského jazyka. Témou práce bol jazykový obraz sveta v poľských, ruských a slovenských prísloviach, odprezentovaný v ruštine. Porovnávala som frazeologické jednotky týchto troch krásnych slovanských jazykov, hľadala som podobnosti a odlišnosti každého z týchto národov na podstave prísloví. Téma mojej práce ma natoľko zaujala, že by som sa jej v budúcnosti určite rada venovala ešte viac, skúmala ďalšie špecifiká vo frazeológii týchto jazykov.

Ako veľkú výzvu som vnímala práve Ruskú akadémiu vied, na ktorej sa konala konferencia v spolupráci s Moskovskou štátnou univerzitou M. V. Lomonosova a Univerzitou A. N. Kosygina v Moskve. Nakoniec sa ukázalo, že to len strach má veľké oči a to čo sa zdalo byť desivé a nedosiahnuteľné, nakoniec vôbec nebolo až tak nezvládnuteľné a ťažké. Mohla som zažiť atmosféru študentskej konferencie na ruský spôsob, nazbierať inšpirácie pre ďalšie štúdium a okúsiť po prvý krát čo sa skrýva za vedeckou prácou a to už počas bakalárskeho štúdia.

Na záver ešte jedno veľké ďakujem patrí Ostravskej univerzite, za finančnú podporu. Som veľmi šťastná a vďačná za to, že môžem študovať na univerzite, ktorá podporuje ciele a  sny svojich študentov. Vďaka tejto podpore, sa môžeme ako študenti naplno realizovať vo svojej špecializácii a získavať skúsenosti v rôznych oblastiach.

Monika Stenchláková


Moskva
Moskva
Moskva
Moskva

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 06. 2019