Překladatelský workshop na polonistice

V poměrně pravidelných intervalech se v posledních letech na ostravské polonistice konají překladatelské workshopy, určené českým polonistům a polským bohemistům. Nejinak tomu bylo 5. listopadu 2015, kdy se na půdě FF OU konaly další dílny, věnované tentokráte překladům textů z/do polštiny z oblasti práva a obchodních společností. Posluchači se mohli seznámit nejen s praktickou stránkou fungování překladatelské praxe soudního tlumočníka a překladatele, ale procvičit si také vlastní dovednosti na konkrétních textech, např. výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z rejstříku trestů, přidělení DIČ, potvrzení o bezdlužnosti apod. Workshopy vedly dvě zkušené lektorky – dr Agata Ostrowska-Knapik z ATH v Bielsku-Bialé, jež se překladu odborných textů věnuje také ve své odborné práci, a Mgr. Barbara Bubiková. Zájem o workshopy předčil naše očekávání a zejména zásluhou obou lektorek se dílen zúčastnilo na třicet studentů z nejméně tří vysokých škol (nepočítáme-li studenty z programu Erasmus+): ATH v Bielsku-Bialé, PWSZ v Ratiboři a FF OU.

Překladatelský workshop na polonistice
Překladatelský workshop na polonistice
Překladatelský workshop na polonistice
Překladatelský workshop na polonistice

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017