Projektová výuka ruského jazyka na Gymnáziu Nový Jičín

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity se snaží udržovat kontakt se svými absolventy, zejména pak s těmi, kteří působí v oboru, tj. ruštinu aktivně používají nebo vyučují. K jedněm z našich úspěšných absolventů patří i Mgr. Petr Horák, který zajišťuje výuku ruského a českého jazyka na Gymnáziu Nový Jičín. Právě on se zasadil o to, že projektová výuka proběhla na jeho pracovišti, jež letos mj. slaví sté výročí. Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. z KSLA FF OU ve dnech 15. října a 22. října kromě uplatnění různých edukačních strategií v dialogu s žáky ve věku 16-19 let rovněž propagoval svoje pracoviště, seznámil je s možností studia na OU a rozdal jim informační materiály, v nichž jsou uvedeny kontakty na jednotlivé vyučující a také jejich odborné zaměření. Novojičínští gymnazisté prokázali na hodinách velkou míru fantazie a tvořivosti, velmi aktivně spolupracovali s vyučujícím a v nadmíru uspokojivé míře komunikovali v ruštině, a to slovem i písmem. Je to důkaz, že jsou Mgr. Horákem dobře vedeni a nezbývá než doufat, že své jazykové schopnosti a tvořivé myšlení uplatní v následném vysokoškolském studium, snad právě na OU.

Projektová výuka ruského jazyka na Gymnáziu Nový Jičín
Projektová výuka ruského jazyka na Gymnáziu Nový Jičín
Projektová výuka ruského jazyka na Gymnáziu Nový Jičín

Více informací s řadou dalších fotografií z realizované projektové výuky si můžete přečíst přímo na webu Gymnázia Nový Jičín.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 11. 2021