Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2018, Slavia časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Juraj Hladký, Kristýna Bílková
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Kosek, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Onomastica Uralica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
článek v odborném periodiku
 
Jan Chromý, Radek Čech
Rok: 2017, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
kapitola v odborné knize
 
Ioan-Iovitz Popescu, Tayebeh Mosavi Miangah, Hanna Gnatchuk,, Radek Čech, Alice Bodoc, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Michaela Koščová, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize