Publikační činnost - IS PUBL
Jan Chromý, Radek Čech
Rok: 2017, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
kapitola v odborné knize
 
Ioan-Iovitz Popescu, Tayebeh Mosavi Miangah, Hanna Gnatchuk,, Radek Čech, Alice Bodoc, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Michaela Koščová, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku