Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Nakladatelství Lidové noviny 2009
odborná kniha
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Academia
odborná kniha
 
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Statutární město Ostrav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Petr Pajas
Rok: 2009, Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Veda
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2009, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Hana Srpová, James Naughton
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Český lid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008, Österreichische Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
stať ve sborníku