Publikační činnost - IS PUBL
Intertextualita v duchovních promluvách
Naděžda Kvítková
Rok: 2005, ÚJČ AV ČR
kapitola v odborné knize

Jazyk a skutečnost
Radek Čech, Vilém Flusser
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Język protokołów zeznań pana opata Bohuslava Stanislava Jarolímka, OPraem
Michaela Lašťovičková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Język przesłuchań ks. Józefa Dolisty z Mielnika prowadzonych w roku 1982
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jména jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. (Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury)
Jaroslav David
Rok: 2005, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Józef Ondrusz (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

K času ve slovanských pohádkách o zviřatech
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

K demokratizaci v českém jazyce
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K současné české slovní zásobě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komunikace - styl - text
Alena Jaklová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?
Radek Čech
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Krčmová, Marie - Müllerová, Olga - Hubáček, Jaroslav - Machová, Svatava: Stratyfikacja wspólczesnego języka czeskiego, System gramatyczny języka czeskiego.
Marie Krčmová
Rok: 2005, Państwowa wysza szkola zawodowa w Raczibórzu
kapitola v odborné knize

Kultivovaná výslovnost současné češtiny
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kultura mluvené češtiny
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Svazek 1, 2
Pavel Kosek, Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu
Radek Čech
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Manipulace a persvaze - janusovské dilema
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Metody a prostředky přesvědčování
Irena Bogoczová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích
Hana Srpová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Náboženská píseň
Jaroslav Hubáček, Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR
Irena Bogoczová, Marcela Grygerková
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize

Nad texty časopisu a kalendáře Slezské církve evangelické a.v. v ČR
Irena Bogoczová, Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neverbální prvky tištěné reklamy
Alena Jaklová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nosiče persvazivních sdělení v politickém diskurzu
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
stať ve sborníku

O bulvarizaci českých médií
Pavel Pácl
Rok: 2005
stať ve sborníku

O edici Benešovského jazykověreflexivních textů
Pavel Kosek
Rok: 2005, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Od deskripce k poznání obecného ve styslitice
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Onomaziologická motivace sociolektismů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
stať ve sborníku

Parémie a frazémy v publicistice, jejich proměny a funkce se zaměřením na církevní publicistiku
Eva Minářová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Parémie slovanských národů
Irena Bogoczová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Persvazívnost a upřímnost
Světla Čmejrková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Podoba jmen svatých v rýmové pozici českých pranostik
Naděžda Bayerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Praktická cvičení z českého jazyka (části Pravopis, Stylistika)
Hana Srpová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Proměnlivost slohové hodnoty času ve funkčních stylech včetně stylu církevní psané publicistiky
Eva Minářová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Přípustkové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Religionismy v současné běžné české slovní zásobě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005, SpBohemystika
článek v odborném periodiku

Role gramatiky v reklamní manipulaci
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Specifika církevní komunikace
Marcela Grygerková, Naděžda Bayerová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Zdeněk Kovalčík, Naděžda Kvítková, Michaela Lašťovičková, Eva Minářová, Veronika Vydrová, Marcela Zončová
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Struktura a jazyk mluvených zpráv
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Styl afirmacyjno-aklamacyjny (styl religijny)
Naděžda Kvítková, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Raciborzu
kapitola v odborné knize

Teorie jazykového významu ve vztahu k výuce českého jazyka
Radek Čech
Rok: 2005
stať ve sborníku

Verbální a neverbální komunikační prostředky křestního obřadu
Michaela Lašťovičková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vokalismus současné podoby centrálněhanáckých nářečí (se zaměřením na středové vokály)
Ilona Adámková
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výrazové prostředky persvaze v psané církevní publicistice
Eva Minářová
Rok: 2005
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425