Publikační činnost - IS PUBL
Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová, Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Naše a cizí v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001
stať ve sborníku

Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ "kobyla" a "kůň" na území Čech
Jaroslav David
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Nově o reklamě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001, Jazykové aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců
článek v odborném periodiku

O edici staré gramatiky češtiny. NUDOŽERSKÝ, Vavřinec Benedikt. Grammatica Bohemica... libri duo. (ed. Nancy Smithová).
Pavel Kosek
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Poznámky k současnému zpracování české terminologie s církevní tematikou
Marcela Grygerková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku

Rosa o některých změnách osobních vlastních jmen
Naděžda Bayerová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Slovník jazykovědné terminologie pro školu a veřejnost
Jaroslav Hubáček, Pavel Havránek, Přemysl Hauser, Kolektiv Autorů
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současný církevní slang v České republice
Marcela Grygerková
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Stručný slovník řečové komunikace
Milan Hrdlička, Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Rok: 2001, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference.
Irena Bogoczová
Rok: 2001, FF OU
odborná kniha

Úvod do fonologie
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Vytváření jazykového vědomí jako součást regionálního vzdělání
Irena Bogoczová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na docentku Danu Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Will Czech Survive Commercials nad Contemporary Journals?
Hana Srpová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Współczesne właściwości gwary jabłonkowskiej w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Začátek a konec dialogu z hlediska záměru mluvčího
Emílie Demlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

31 biogramů/hesel
Irena Bogoczová, Iva Málková
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize

Aluze a citáty v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Brkaz nám na shromku četl z Nováče
Marcela Grygerková
Rok: 2000, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ, 3 díly
Jaroslav Hubáček, Z. Fialová, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, J. Podzimek, Bohuslav Hoffmann
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člověk - jazyk - výchova a vzdělání
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Dziejdyn, Bołek: Chybíš mi, můj posle+dní
Jaroslav David
Rok: 2000, Virgo et Aguarius
odborná kniha

Edukacja w środowisku wielojęzycznym na Zaolziu w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jan Bystroń
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Jan Bystroň (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize

Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

K slezskoostravskému uličnímu názvosloví
Naděžda Bayerová
Rok: 2000
stať ve sborníku

K 35. výročí ostravské pobočky Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky
Naděžda Bayerová
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Komunikační funkce a jazykové prostředky jejich signalizace v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Komunikační funkce a jazykové prostředky jejich signalizace v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

M. Teksty gwarowe (89.) z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Język Polski
článek v odborném periodiku

Metařečová vyjádření a metadiskurs
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

O církevním slangu
Marcela Grygerková
Rok: 2000
stať ve sborníku

O humoru sociolektismů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000
stať ve sborníku

O městské mluvě Přerova
Ilona Adámková
Rok: 2000, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

O ztracené lásce
Jaroslav Hubáček, Eva Hudečková, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Odchylky od lineárnosti textu
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Předmluva
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Řečové chování průvodce
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociolekty a stylistika
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Spojka "ješto" v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2000, SPFFBU
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526