Publikační činnost - IS PUBL
Poselství a inspirace. Redaktor: Paulík, Karel
Jaroslav David, Sigmund Freud, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Pravidla českého pravopisu - nové školní vydání
Jaroslav Hubáček, Lumír Klimeš, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pronomina v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů
Jaroslav David, Karel Paulík, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Řeč v ordinaci dětského lékaře.
Olga Müllerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Specifické lexikální prostředky v pracovní a zájmové komunikaci
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

Studia Slavica I-III, Opole - Ostrawa 1993-1996
Irena Bogoczová
Rok: 1999, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Textová analýza mluvených komunikátů mládeže
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Úloha textových cvičení a konverzačních témat v komunikační výchově
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Výraz a jeho význam v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah promluvové funkce a výpovědních funkcí v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Citáty a jejich funkce v českém tisku
Hana Srpová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Zdzislaw Mikulski, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština pro učitele, 2. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dana Davidová
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Dana Davidová (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dialog jako základ komunikace
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Erotické motivy v poezii J. H. Krchovského
Petr Hrtánek
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Eva Jandová
Rok: 1998
působení v zahraničí

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Hana Srpová
Rok: 1998, FF, OU v Ostravě
odborná kniha

Labocha, J. Gramatyka polska. Składnia
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Mluvnice českého jazyka pro základní školy
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech (doktorandská disertační práce)
Dana Davidová, Eva Jandová, Jean Gebser
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Na okraj užívání slangu v současné komunikaci
Marcela Grygerková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nekonvenčně o současné češtině
Jaroslav Hubáček
Rok: 1998, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Německý Brod po říjnovém převratu roku 1918
Jaroslav David
Rok: 1998, Havlíčkobrodsko 14
článek v odborném periodiku

Oponentní posudek projektu Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek doktorské práce Mgr. Evy Höflerové "Kapitoly ze školské komunikace."
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová, Ulrich Von Weizsacker
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek habilitačního spisu dr. Pavla
Jaroslav Hubáček, Georg Ritzer, Pavol Odaloš
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek kandidátské práce PhDr. Hany Srpové "K aktualizaci a automatizaci v současné české publicistice"
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. J. Bartoška, CSc.
Jaroslav Hubáček, Zykmund Bauman
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež
Hana Srpová, Eva Höflerová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematik der Dialogforschung auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Přijímací testy (1996) na obor český jazyk na FF OU
Monika Horsáková, Pavel Kosek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků odvozených od výrazu "brže".
Pavel Kosek
Rok: 1998, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Řečová komunikace verbální a neberbální
Emílie Demlová, Květuše Lepilová, J. Solfronk
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Řečová komunikace verbální a neverbální
Květuše Lepilová, Miroslav Mikulášek
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Sjednocení východisek praktické jazykové výuky současné češtiny. (Oponenti: prof. PhDr. L. Ries, CSc., PdF OU; doc. PhDr. J. Svobodová, CSc., PdF OU)
Emílie Demlová
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Slovenská příjmení v ostravském regionu jako odraz společenského vývoje
Naděžda Bayerová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Stručná charakteristika současného církevního slangu
Marcela Grygerková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Studentská jazykovědná konference Ostrava 8.12.1997
Pavel Kosek, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica - nový sborník českých a polských slavistů
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Šwiadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu. (Jazykové povědomí a jazyková kompetence nejmladší generace Poláků na českém Těšínsku.) vroč. 1996
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha

Toponyma v obecních kronikách obcí Květinov, Hurtova Lhota a Poděbrady (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Rok: 1998, Acta onomastica XXXIX
článek v odborném periodiku

Za Danou Davidovou
Irena Bogoczová
Rok: 1998, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Čárčička od pravé ruky drobet k levé protažená, půl kolečko s punktíčkem nad ním
Naděžda Bayerová
Rok: 1997, Čeština doma a ve světě, FF UK Praha
článek v odborném periodiku

Českomoravská oblast
Jaroslav Hubáček, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize

Český jazyk pro 2. ročník základní školy
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze


12345678910111213141516171819202122232425