Publikační činnost - IS PUBL
Výběrový slovník českých slangu
Jaroslav Hubáček, Jaroslav Hubáček
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2003
Marcela Grygerková
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vzory pro pěstování zvukové kultury češtiny
Ilona Adámková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Alois Knop (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bedřich Téma (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biogram Téma Bedřich
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Český jazyk a jazyková kultura
Hana Srpová, Marcela Grygerková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština pro učitele
Tomáš Rucki, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Čeština pro učitele, 3. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E. Mrhačová: Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice.
Irena Bogoczová
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Encyklopedický slovník češtiny - heslo Slang
Jaroslav Hubáček, P. Karlík, Marek Nekula, J. Pleskalová
Rok: 2002, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Gwara cieszyńska jako materiał onomiczny. Nazewnictvo Zaolzia.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Jazykoběžník
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v ČR.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

K synonymii v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

K synonymii v sociolektech.
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002, Slavistika osudem i volbou. Studia slavica VI., SFFOU č. 202
článek v odborném periodiku

Když se řekne
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře

Konjuktionen in der tschechischen Sprache der Barockperiode
Pavel Kosek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kravex5 aneb Křesadlo znovu ironické
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

MOTĚŠICKÝ, K. Ruční knížka.
Pavel Kosek
Rok: 2002, Protimluv, Ostrava
článek v odborném periodiku

Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?
Hana Srpová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Irena Bogoczová, Blažena Gracová
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska.
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Onomaziologické postupy v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. ŠTEYER, M. V. Žáček. (ed. D. Nečas).
Pavel Kosek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Překrucování jako podceňovaný slovotvorný způsob?
Marcela Grygerková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příznakové motivy v českých antiutopiích 2. poloviny 20. století.
Petr Hrtánek
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku

Recenze na Štefánik J.: Jeden človek, dva jazyky.
Irena Bogoczová
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Slovník jazykové terminologie.
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002, Český jazyk a literatura.
článek v odborném periodiku

Složená hybridní substantiva (s prvním komponentem cizího původu v současné češtině)
Jaroslav Hubáček, P. Mitter
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Spisovný jazyk a jazyková kultura
Marcela Grygerková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spojka aniž v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Spojovací prostředky v češtině v období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tvoření a stavba slov pro studující bohemistiky a učitele českého jazyka s cvičeními
Jaroslav Hubáček, B. Dejmek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).
Eva Jandová
Rok: 2002, Zeitschrift für Slavische Philologie.
článek v odborném periodiku

Vliv jazykové stránky poezie na její recepci
Radek Čech, Jaroslav Vala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj hanáckého vokalismu
Ilona Adámková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod (1. část)
Jaroslav David
Rok: 2002
stať ve sborníku

Zvláštní způsoby derivace v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2002
stať ve sborníku

Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou
Hana Srpová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Bažír, Klůs, Vostřejže...
Jaroslav David
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku

Berger, K; Berger V.A.; Cienciala, L;... celkem 31 statí/biogramů
Irena Bogoczová, Iva Málková, Svatava Urbanová
Rok: 2001, OU, Votobia
kapitola v odborné knize

Brod Smilův, Německý nebo Havlíčkův?
Jaroslav David
Rok: 2001, Havlíčkobrodsko
článek v odborném periodiku

Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! (k současnému vojenskému slangu a jeho vývojovým tendencím)
Jaroslav David
Rok: 2001
stať ve sborníku

Deset roků Ostravské univerzity
Jaroslav Hubáček
Rok: 2001, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku


12345678910111213141516171819202122232425