Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Rozrazil
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2006, Slovo a slovesnost 67
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006, Academia
odborná kniha
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, Nauka
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Wiener Slavistisches Jahrbuch
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Těžkoříct
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, OU
odborná kniha
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Pavel Kosek, Veronika Scheirichová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů