Publikační činnost - IS PUBL
Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

University of Trier
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza
Radek Čech
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Vocabulary Richness Measure in Genres
Miroslav Kubát, Jiří Milička
Rok: 2013, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Word length: aspects and languages
Ioan-Iovitz Popescu, Sven Naumann, Emmerich Kelih, Andrij Rovenchak, Haruko Sanada, Anja Overbeck, Reginald Smith, Radek Čech, Panchanan Mohanty, Andrew Willson, Gabriel Altmann
Rok: 2013, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A jsme stále více svobodnější ?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Street Names: The Tendencies of Development in Modern Times
Jaroslav David
Rok: 2012, Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt
kapitola v odborné knize

Czeska norma (nie)literacka w opinii (nie)językoznawców
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Čeština v nových médiích - mezi psaností a mluveností
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diachronní sémantika - hrad a zámek potřetí
Jaroslav David
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

ELTE-BTK Budapešť
Marcela Grygerková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Fonetické jevy z pohledu uživatelů češtiny
Ilona Adámková
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Jak se mluví za zdmi českých věznic
Lucie Radková
Rok: 2012, FF OU v Ostravě
odborná kniha

Je jazyk nových médií opravdu nový? (komparativní analýza současných a starých českých reklam)
Hana Srpová
Rok: 2012, Wydawnictwo Primum Verbum, Uniwersytet Łódzki
kapitola v odborné knize

Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí
Lucie Radková
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

K současné mluvě odsouzených (základní teze disertační práce)
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Living Toponymy in Czech New Towns
Jaroslav David
Rok: 2012, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v kontextu české lexikografie
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2012, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Na marginesie pracy Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Eds. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2011, 352 s., ISBN 978-83-233-3121-5 (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
článek v odborném periodiku

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.
Radek Čech
Rok: 2012, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce)
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová média - nová čeština?
Eva Jandová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě
Jaroslav David
Rok: 2012, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Paměť města - názvy míst OSTRAVA
Jaroslav David
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Persvazivní funkce v kázáních
Marcela Grygerková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Plánování jazyků a plánování v jazyce
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Slavia
článek v odborném periodiku

Plovdivská univerzita Pajsije Chilendarského, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Some characterizations of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Some geometric properties of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Svoboda při realizaci českých samohlásek
Ilona Adámková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svoboda při realizaci českých samohlásek
Ilona Adámková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sytuacja literackiej odmiany języka czeskiego na tle aktualnych badań socjolingwistycznych
Irena Bogoczová
Rok: 2012, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl (pracovní sešit)
Eva Jandová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4.díl (učebnice)
Eva Jandová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (2. vyd.)
Irena Bogoczová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Toponyma a orientace v současném městském prostoru aneb Ztracen ve městě
Jaroslav David
Rok: 2012, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize

Univerza v Ljuljani, Filozofska fakulteta
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Univerzitet u Beogradu, Filologičeski fakultet
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Bulharský zájem o český nespisovný jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2011, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Commemorative Place Names. Their Specificity and Problems
Jaroslav David
Rok: 2011, Names: A Journal of Onomastics
článek v odborném periodiku


12345678910111213141516171819202122232425