Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal Místecký, Sergey Andreev
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Michal Místecký, Jiang Yang, Gabriel Altmann
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav David, Lucie Nováková
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
ostatní
 
Xinying Chen, Kim Gerdes
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Michal Místecký, Petr Zörnig
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Jiří Milička, Ján Mačutek, Michaela Koščová, Markéta Lopatková
Rok: 2018, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2018, Slavia časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Juraj Hladký, Kristýna Bílková
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace