Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Jaroslav Hubáček, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Zdzislaw Mikulski, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
působení v zahraničí
 
Rok: 1998, FF, OU v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 1998, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Eva Jandová
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Jandová, Dana Davidová, Jean Gebser
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Havlíčkobrodsko 14
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová, Ulrich Von Weizsacker
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Georg Ritzer, Pavol Odaloš
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Zykmund Bauman
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, SPFFBU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Pavel Kosek
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1998, Acta onomastica XXXIX
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Čeština doma a ve světě, FF UK Praha
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize
 
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Jandová, Z. Dvořáková, Svatopluk Pastyřík, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Kolektiv Autorů, Ilona Helclová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Richard Čapek, Ilona Helclová, Jana Forstová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
A. Honneth, Naděžda Bayerová, Kolektiv Autorů
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1997, SPFFBU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Slavica Electronica Erfordiensis. Electronische Zeitschrift für Slavistik (Projektbeschreibung Publikationen)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku