Publikační činnost - IS PUBL
Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Syntax
Irena Bogoczová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Syntax
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Úvod
Dana Davidová, Dana Davidová, Jiří Papoušek, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Variantní tvary substantiv v mluvě střední generace města Havířova (se zaměřením na feminina)
Dana Davidová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
odborná kniha

Výzva a školské pojetí druhů vět. In Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě
Dana Davidová, Jana Svobodová, Mitchell Beazzley
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Závěr
Dana Davidová, Dana Davidová, Jean Hautecoeur, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Modifikace syntaktických struktur v mluvených komunikátech (základní typy);
Irena Bogoczová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Pedagogická praxe ve studiu učitelství
Zora Kozelská, Hana Srpová
Rok: 1989, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1988
stať ve sborníku

Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1987
stať ve sborníku

Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku
Hana Srpová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Adjektivum staročeský jako znak kvality v marketingových textech
Jaroslav David
Rok: ,
článek v odborném periodiku

CALL OF SPEECH: FUNCTION OF MILITARY LANGUAGE AS SEEN BY MEMBERS OF SELECTED CONTINGENTS
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Rok: , Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Militärische Missionen in Kriegsgebieten: Funktionen milieuspezifischer Wortschätze
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Rok: , Welt der Slaven (v recenzním řízení)
článek v odborném periodiku

MISSION, OR NO MISSION: FACTORS BEHIND KNOWLEDGE OF MILITARY LANGUAGE AMONG CZECH SOLDIERS
Lucie Radková, Jarmila Mádrová, Michal Místecký
Rok: , Bohemistyka
článek v odborném periodiku

PL, Katowice, 26.03.-29.03.2018
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 01.04.-05.04.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 1. 4. - 5. 4. 2019
Jana Davidová Glogarová
Rok:
působení v zahraničí

SK, JÚĽŠ SAV Bratislava, 3.10.-4.10.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, UMB Banská Bystrica, 02.10.-06.10.2017
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

Zaolziańsko-wileńskie paralele jezykowe II
Irena Bogoczová
Rok:
kompoziční umělecká činnost


1234567891011121314151617181920212223242526