Publikační činnost - IS PUBL
A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Rok: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
článek v odborném periodiku

Aktuální trendy v české a francouzské neologii a sociolektologii
Lucie Radková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Aktuální trendy v ostravské sociolektologii
Lucie Radková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Between Cultural Heritage and Marketing: German Place Names in Post-Communist Czechia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Communists spoke differently: An analysis of Czechoslovak and Czech annual presidential speeches
Miroslav Kubát, Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2021, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

German place names in the Czech Lands - the perspective of post-war opinion journalism
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Rok: 2021, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Going East - The Soviet Union and China in the Mirror of Czech Travel Writing in the 1950s
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výrazům užívaným v armádním prostředí (cesta od sociolektologie k socioonomastice)
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezident Václav Havel v paměti uličních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl
Michal Místecký, Miroslav Kubát
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sound on the water: Euphony of hydronyms from the sociological and quantitative viewpoints
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stříbropěnná, rozběsněná, milovaná - jména řek v textu
Kristýna Kovářová, Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stylozpyt v grafech. Jak měřit úspěch v žákovských slohových pracích
Michal Místecký
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věda mnoha jmen: onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2021, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
Lucie Radková, Michal Místecký
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Adaptace exonym v odborném textu - tendence, variantnost, reflexe
Agata RUPIŃSKA
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Funkce mluvy účastníků mezinárodních zahraničních operací a pozorovatelských misí
Jarmila Mádrová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hviezdne oko, zemský hlas. Kolokačná analýza tematických slov v Maríne Andreja Sládkoviča
Michal Místecký, Natália Kolenčíková
Rok: 2020, Kultúra slova
článek v odborném periodiku

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho
Michal Místecký
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann
Rok: 2020, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
odborná kniha

Lenka Křížová ? Jiří Martínek a kol.: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: Osobnosti v názvech měst a míst
Tereza Klemensová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezižánrová analýza kvantitativních charakteristik přízvukových taktů a slov v češtině
Kateřina PELEGRINOVÁ
Rok: 2020, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
kapitola v odborné knize

Mnohost v jazykové krajině - od morfologie přes gramotnost k diskuzím o vizuálním smogu
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

On Stylometric Features of H. Beam Piper's Omnilingual
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Rok: 2020, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Gabriel Altmann
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako výchozí jednotka lingvistické analýzy
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Olga Navrátilová
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Recenze: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog. Výbor z textů.
Hana Srpová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

S našimi žáky počítáme. Možnosti stylometrie v hodnocení žákovských slohových prací
Michal Místecký
Rok: 2020
ostatní

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Martin Horák
Rok: 2020, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Slovosled pronominálních forem mi, ti, si, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh
Olga Navrátilová, Pavel Kosek, Radek Čech, Martin Horák
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v Bibli kralické
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Martin Horák
Rok: 2020, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Staročeský, staroslovanský a staroslověnský - k významovým polím tří adjektiv
Jaroslav David
Rok: 2020, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939-1945 - in the Perspective of Thematization of Proper Names
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Historický časopis
článek v odborném periodiku

Toponyma jako součást výzkumu běžně mluveného jazyka ve městech
David Miffek
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

Varianty a variování zeměpisných názvů v českém politickém diskurzu 1945-1989
Jaroslav David, Agata Rupińska
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy - na příkladu materiálu období 1948-1989
Jaroslav David
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Alfred Lord Tennyson: Démétér a Persefóné (v Enně)
Michal Místecký
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Authorship Attribution in Medieval Texts: A Case Study of Pseudo-Peckham Manuscript
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Comenius University Bratislava
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis
Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


12345678910111213141516171819202122232425