Publikační činnost - IS PUBL
Aktivní v popisu: Poznámky ke stylu žákovských slohových prací
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Lingvistická témata a čeští spisovatelé - propria
Agata Rupińska
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivační a strukturní charakteristiky hydronymie povodí Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2022, Acta Onomastica
článek v odborném periodiku

Od patvaru k SuperStar: Frekvenční a kolokační analýza názvu Česko v korpusové publicistice z let 1990-2018
Veronika Drkošová, Michal Místecký
Rok: 2022, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proměny chápání krajiny prizmatem korpusového výzkumu v letech 1990-2019
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vlastní jména očima českých spisovatelů - propria v díle Karla Čapka a karla Poláčka
Agata Rupińska
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Rok: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
článek v odborném periodiku

Aktuální trendy v české a francouzské neologii a sociolektologii
Lucie Radková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Aktuální trendy v ostravské sociolektologii
Lucie Radková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attributivity and Subjectivity in Contemporary Written Czech
Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen
Rok: 2021
stať ve sborníku

Attributivity and Syntactic Subjectivity in Contemporary Written Czech
Miroslav Kubát, Xinying Chen, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Between Cultural Heritage and Marketing: German Place Names in Post-Communist Czechia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

?Blažena je taky hrozná? - Rodná jména a jejich vnímání budoucími rodiči
Kristýna Březinová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Bratři v textu: Frekvenční a kolokační analýza toponyma Česko ve Slovenském národním korpusu
Michal Místecký, Veronika Drkošová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Calculating the victory chances: A stylometric insight into the 2018 Czech presidential election
Michal Místecký
Rok: 2021
stať ve sborníku

Communists spoke differently: An analysis of Czechoslovak and Czech annual presidential speeches
Miroslav Kubát, Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2021, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Czech translations of the Gospel of Matthew from the diachronic point of view - plus ça change....
Radek Čech, Ján Mačutek, Pavel Kosek
Rok: 2021, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

German place names in the Czech Lands - the perspective of post-war opinion journalism
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Rok: 2021, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Going East - The Soviet Union and China in the Mirror of Czech Travel Writing in the 1950s
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hydronymie povodí Ostravice (jména řek, potoků, rybníků a studánek)
Kristýna Kovářová
Rok: 2021, Pavel Mervart
odborná kniha

Jak se mluví na misi: funkce vojenské mluvy prizmatem příslušníků vybraných kontingentů
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janův hrad nebo John's Castle - vlastní jména v?překladu v?sémantické perspektivě
Jaroslav David, Agata RUPIŃSKA, Kristýna BŘEZINOVÁ
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výrazům užívaným v armádním prostředí (cesta od sociolektologie k socioonomastice)
Jarmila Mádrová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literary ?higher dimensions? quantified: a stylometric study of nine stories
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Rok: 2021, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Martin of Cochem?s Golden Key of Heaven and its Czech Relatives: Quantitative Analysis of Baroque Prayers
Miroslav Kubát, Šárka Netolická, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Nelingvistické reflexe uměleckých textů na stránkách odborných lingvistických časopisů
Agata Rupińska
Rok: 2021
stať ve sborníku

President Václav Havel as an Inspiration for Czech Urbanonymy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021, Onomastica
článek v odborném periodiku

Prezident Václav Havel v paměti uličních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl
Michal Místecký, Miroslav Kubát
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflection of German personal names in Czechia from the perspective of postwar opinion-journalism
Tereza Klemensová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rural versus urban fiction in contemporary Chinese literature - Quantitative approach case study
Xinying Chen, Miroslav Kubát
Rok: 2021, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Ruština v Českém národním korpusu - kolokační analýza
Agata Rupińska
Rok: 2021
stať ve sborníku

Slovosled pronominálního enklitika mi závislého na verbu finitu v Bibli benátské
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Souboj Géra a Ondry. Antroponyma ve Slezských písních pohledem klíčových slov a kolokací
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová, Michal Místecký
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sound on the water: Euphony of hydronyms from the sociological and quantitative viewpoints
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stříbropěnná, rozběsněná, milovaná - jména řek v textu
Kristýna Kovářová, Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stylozpyt v grafech. Jak měřit úspěch v žákovských slohových pracích
Michal Místecký
Rok: 2021
ostatní

Štýlometrické kľúče nielen k slovenskej literatúre
Michal Místecký, Natália Kolenčíková
Rok: 2021
ostatní

The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach
Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2021, Corpus Linguistics and Linguistic Theory
článek v odborném periodiku

The Menzerath-Altmann law as the relation between lengths of words and morphemes in Czech
Kateřina Pelegrinová, Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2021, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

The Menzerath-Altmann Law in Czech Poems by K. J. Erben
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021, ICL CAS
kapitola v odborné knize

The Menzerath-Altmann law in syntactic structure revisited
Ján Mačutek, Radek Čech, Marine Courtin
Rok: 2021
stať ve sborníku

?The motto of us is to be: To degermanize completely our homeland? - German Place Names in the Perspective of Post-war Opinion Journalism
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věda mnoha jmen: onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2021, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Vliv délky iniciální fráze na slovosled enklitického reflexiva sě závislého na verbu finitu ve staročeském Pasionálu
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2021
ostatní

Vnímaní rodných jmen uživateli jazyka - na příkladu internetových diskuzí
Kristýna Březinová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Vypočítavý studentík. Slohovka v číslech a vzorcích
Michal Místecký
Rok: 2021
ostatní

?Vždyť on se, prosím, nejmenuje Javornický.? - autorská reflexe vlastních jmen v díle českých spisovatelů
Agata Rupińska
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


1234567891011121314151617181920212223242526