Publikační činnost - IS PUBL
Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2004
Eva Jandová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům
Hana Srpová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Žurnalistika a zábava
Jaroslav Bartošek, D. Pavlů
Rok: 2004
stať ve sborníku

Czesko-polska dwujęzyczność a interferencja (Słownictwo potoczne)
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Does It Pay to Be a Mother? (Working mothers in former communist countries)
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologizmy ve slanzích
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ
Radek Čech
Rok: 2003
stať ve sborníku

K volbě hymnů Denní modlitby církve
Michaela Lašťovičková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Kapitoly ze současné rétoriky
Jaroslav Hubáček, Eduard Lotko
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Když se zloduch chechtá
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Kniha divadelních legend
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Knop Alois (biogram)
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Literární květen ? zlínský literární festival
Pavel Kosek
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Malý příběh o velkých pravdách?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu)
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Naplněné ambice lexikografické
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Nemocnice na kraji Berlína
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

New Wave Cinema
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O moderně postmoderně?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

O naději a beznaději české poválečné literatury
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

O podobách humoru mezi erotikou a politikou
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)
Jaroslav David
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Pochopit a zemřít?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

"Pokud tomu chcete říkat underground, můžete."
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století
Petr Hrtánek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spojovací prostředky v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Synonymie ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Televizní román" jako dialog?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Ukázka slovenských a polských církevních slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Všichni ti hajzlové, usoplenci, kriminálníci...
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Výběrový slovník českých slangu
Jaroslav Hubáček, Jaroslav Hubáček
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2003
Marcela Grygerková
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vzory pro pěstování zvukové kultury češtiny
Ilona Adámková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Alois Knop (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bedřich Téma (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biogram Téma Bedřich
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Český jazyk a jazyková kultura
Hana Srpová, Marcela Grygerková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština pro učitele
Tomáš Rucki, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Čeština pro učitele, 3. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E. Mrhačová: Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice.
Irena Bogoczová
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku

Encyklopedický slovník češtiny - heslo Slang
Jaroslav Hubáček, P. Karlík, Marek Nekula, J. Pleskalová
Rok: 2002, Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Gwara cieszyńska jako materiał onomiczny. Nazewnictvo Zaolzia.
Irena Bogoczová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Havlíčkobrodské Havlíčkobrodsko.
Jaroslav David
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Jazykoběžník
Jaroslav David
Rok: 2002
libreta, scénáře


1234567891011121314151617181920212223242526