Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCJ
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1865
Sekretariát KCJ
Malíková Lucie, Bc.
sekretářka KCJ
e-mail:
telefon: 553 46 1861
Členové katedry
Docenti
Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
e-mail:
telefon: 553 46 1862
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
e-mail:
telefon: 553 46 1860
604 159 745
Odborní asistenti
Kovářová Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1865
Davidová Glogarová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1938
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1865
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1862
Místecký Michal, Mgr. Bc. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon:
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
činnost: současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
e-mail:
telefon: 553 46 1864
Lektoři
Žédková Suchá Zdeňka, Mgr.
poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)
činnost: čeština pro cizince
e-mail:
telefon: 553 46 1865
Externisté
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
e-mail:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861