Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1860
604 159 745
Stálý zástupce vedoucího katedry
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1865
Pedagogický poradce
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1865
Koordinátor pro zahraniční mobility
Místecký Michal, Mgr. Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1864
Projektový koordinátor
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1862
Sekretariát
553 46 1861
 
Členové katedry
Docenti
Čech Radek, prof. Mgr., Ph.D.
činnost: kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
553 46 1862
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
553 46 1860
604 159 745
Odborní asistenti
Klemensová Tereza, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1865
Kubát Miroslav, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1862
Místecký Michal, Mgr. Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1864
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
činnost: současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
553 46 1864
Výzkumní pracovníci
Externisté
Hendrych Adam, Mgr.
činnost: didaktika
 
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
553 46 1879
553 46 1861
Rupcová Marie, Mgr.
činnost: logopedie