Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCJ
553 46 1860
604 159 745
553 46 1865
Sekretariát KCJ
Malíková Lucie, Bc.
sekretářka KCJ
553 46 1861
 
Členové katedry
Docenti
Čech Radek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
553 46 1862
David Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
553 46 1860
604 159 745
Odborní asistenti
553 46 1865
Radková Lucie, PhDr., Ph.D.
garant přijímacího řízení
činnost: současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
553 46 1864
Lektoři
Žédková Suchá Zdeňka, Mgr.
poradce pro zahraniční studenty (Erasmus)
činnost: čeština pro cizince
553 46 1865
Externisté
Hendrych Adam, Mgr.
činnost: didaktika
 
 
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
553 46 1879
553 46 1861
Rupcová Marie, Mgr.
činnost: logopedie