Publikační činnost - IS PUBL
Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Biwalencja jezykowa i kulturowa Polakow na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Cultural and Linguistic Sources of Persuasion in Czech Advertising
Světla Čmejrková, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Efekty masových médií v politické komunikaci
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Etymologie ve výuce češtiny
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

Existuje moravština?
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Fonetika
Marie Krčmová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gramatika bez hvězdiček
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

Historický a sociolingvistický pohled na český národní jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility,, 5. 11-9.11. 2007
Pavel Kosek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Integrační procesty ve stylizaci textů
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Internetové mapové zdroje pro toponomastiku
Jaroslav David
Rok: 2007, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

J. Kořenský a styl
Marie Krčmová
Rok: 2007, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K diferenciaci jazykových prostředků...
Eva Jandová, Štěpánka Jaskulová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování
Eva Jandová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kulturní a jazykové zdroje persvazivnosti české reklamy
Světla Čmejrková, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Language System - Linguistics as an Empirical Science
Radek Čech
Rok: 2007, Sapostavitelno ezikoznanie
článek v odborném periodiku

Manipulace a persvaze
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Manipulation and Persuasion
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Masová a marketingová komunikace
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Mass Communication and Marketing Communication
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Muž a žena v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem)
Jaroslav David
Rok: 2007, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Následkové spojovací výrazy v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2007, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Náš starověk v díle Ladislava Horáka
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Neverbální prvky persvaze v žurnalistice a v reklamě
Alena Jaklová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

New Trends in the Czech Media
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Nonverbal Elements of Persuasion in Journalism and Advertising
Alena Jaklová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Nové trendy v českých médiích
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

O jazyce českého exilu 18. století (na ukázce spisu
Pavel Kosek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Od informace k reklamě
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Světla Čmejrková, Alena Jaklová, Pavel Pácl
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Od informace k reklamě
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Od informace k reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Od informace k reklamě
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie v Českém zápasu
Marcela Grygerková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Persuasion and Manipulation in Political Journalism
Jaroslav Bartošek, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová, Hana Srpová, Jaroslav Bartošek, Alena Jaklová, Světla Čmejrková, Pavel Pácl
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Persuasion through Words and Images
Světla Čmejrková
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Persuasion through Words and Images
Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Persuasion throught Words and Images
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Posudek disertační práce HOMOLKOVÁ, M. Staročeský překlad evangelia svatého Matouše s výkladem Mikuláše Lyry
Pavel Kosek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek "Textové opory k vývoji českého jazyka"
Pavel Kosek, Jaroslav David
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prostor pro zkratky
Marcela Grygerková
Rok: 2007
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425