Publikační činnost - IS PUBL
Interference z nespisovných útvarů českého jazyky jako glottodidaktický problém
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Izmedju idioma, jezika i stila (uvid u jezičnu situaciju na slavenskom, osobito češkom području
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja
článek v odborném periodiku

K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (my a oni na českém Těšínsku)
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

K fungování stereotypů v jazykové charakteristice etnických skupin (My a oni na českém Těšínsku)
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kapitoly z české oikonymie 20. století
Jaroslav David
Rok: 2009, Academia
odborná kniha

Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Libor Martinek, Region, regionalismus a regionální literatura (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Mluvená a psaná čeština v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Moser, Ludwig, Karl
Irena Bogoczová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mytizační funkce toponym a mýtus naší krajiny (na příkladu honorifikačních oikonym)
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Na okraji Horálkovy klasifikace a charakteristiky slovanských jazyků
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Studia Slavica XIII
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ostravská čeština. Tradice a současnost
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Statutární město Ostrav
kapitola v odborné knize

Paměť národa jako onomastický pramen a jeho možné využití
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in conversation and written language in Czech
Radek Čech, Petr Pajas
Rok: 2009, Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku

Pohleden - Horní Pohleď - Pohleď (okres Havlíčkův Brod)
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování
Marie Krčmová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Propria a reálie - překladatelská úskalí
Hana Srpová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách
Lucie Radková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Přímluvné modlitby v e-mailech
Marcela Grygerková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Rozvaha nad moravštinou
Marie Krčmová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Slovanské jazyky a kritéria jejich klasifikace. Tzv. mikrojazyky ve slovanském jazykovém areálu
Irena Bogoczová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soutěž na pojmenování nového města - Havířov
Jaroslav David
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Specifické antroponymické a toponymické formanty v nové češtině a jejich vnímání
Jaroslav David
Rok: 2009
stať ve sborníku

Tematická výstavba jednoho dílčího dialogu na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie
Irena Bogoczová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tranzitivní slovesa ve výuce aneb kudy ke gramatice
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Universität Leipzig, Phililogische Fakultät, Institut für Slavistik
Eva Jandová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Univerzita Ljubljana
Eva Jandová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Úskalí zjednodušování v lingvistice
Marie Krčmová
Rok: 2009, Veda
kapitola v odborné knize

Uwagi na temat róznic w jezyku wspólczesnej liturgii Kościola rzymskokatolickiego i Czechoslowackiego Kościola Husyckiego
Marcela Grygerková, Zdeněk Kovalčík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vlastní jména v e-mailových modlitbách
Marcela Grygerková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Význam a prospěšnost dialektologie
Irena Bogoczová
Rok: 2009, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2009, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Berounští medvědi a Ježíškova Vánoční pošta z Božího Daru
Jaroslav David
Rok: 2008, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Code-mixing jako úspěšná strategie v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Czech: An Essential Grammar
Hana Srpová, James Naughton
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Divnopis. Proč se to tak jmenuje?
Jaroslav David
Rok: 2008, Český lid
článek v odborném periodiku

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fridrich Bridelius SJ - nový a neznámý
Pavel Kosek
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

From Žižkovo Pole to Havířov
Jaroslav David
Rok: 2008, Österreichische Namenforschung
článek v odborném periodiku

Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Rok: 2008
působení v zahraničí

James Naughton: Czech, An Essential Grammar
Hana Srpová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska
Jaroslav David
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazyk a jeho proměny
Pavel Kosek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazykové hranice
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526