Publikační činnost - IS PUBL
Aktivní v popisu: Poznámky ke stylu žákovských slohových prací
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

K výzkumu jazyka ve specifickém prostředí aneb Nejen o mluvě odsouzených
Lucie Radková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvistická témata a čeští spisovatelé - propria
Agata Rupińska
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Menzerathův-Altmannův zákon
Kateřina Pelegrinová, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Menzerathův-Altmannův zákon vs. syntax
Kateřina Pelegrinová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motivační a strukturní charakteristiky hydronymie povodí Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2022, Acta Onomastica
článek v odborném periodiku

Od patvaru k SuperStar: Frekvenční a kolokační analýza názvu Česko v korpusové publicistice z let 1990-2018
Veronika Drkošová, Michal Místecký
Rok: 2022, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proměny chápání krajiny prizmatem korpusového výzkumu v letech 1990-2019
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative analysis of texts written by non-native speakers of Czech
Michaela Hanušková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovní bohatství textů nerodilých mluvčích češtiny
Michaela Hanušková, Michaela Nogolová, Markéta Guńková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syntaktická komplexita textů nerodilých mluvčích češtiny
Michaela Hanušková, Michaela Nogolová, Markéta Guńková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The SIGMORPHON 2022 Shared Task on Morpheme Segmentation
Khuyagbaatar Batsuren, Gábor Bella, Aryaman Arora, Viktor Martinovic, Kyle Gorman, Zdeněk Žabokrtský, Amarsanaa Ganbold, Šárka Dohnalová, Magda Ševčíková, Kateřina Pelegrinová, Fausto Giunchiglia, Ryan Cotterell, Ekaterina Vylomova
Rok: 2022
stať ve sborníku

Vlastní jména očima českých spisovatelů - propria v díle Karla Čapka a karla Poláčka
Agata Rupińska
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Young Vladimír Vašek? - A Numeral Analysis Contribution to the Bezruč?Hrzánský Identity Issue
Andrei Zenkov, Michal Místecký
Rok: 2022, Naše řeč
článek v odborném periodiku

A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Rok: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
článek v odborném periodiku

Aktuální trendy v české a francouzské neologii a sociolektologii
Lucie Radková
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Aktuální trendy v ostravské sociolektologii
Lucie Radková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attributivity and Subjectivity in Contemporary Written Czech
Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen
Rok: 2021
stať ve sborníku

Attributivity and Syntactic Subjectivity in Contemporary Written Czech
Miroslav Kubát, Xinying Chen, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Between Cultural Heritage and Marketing: German Place Names in Post-Communist Czechia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

?Blažena je taky hrozná? - Rodná jména a jejich vnímání budoucími rodiči
Kristýna Březinová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Bratři v textu: Frekvenční a kolokační analýza toponyma Česko ve Slovenském národním korpusu
Michal Místecký, Veronika Drkošová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Calculating the victory chances: A stylometric insight into the 2018 Czech presidential election
Michal Místecký
Rok: 2021
stať ve sborníku

Communists spoke differently: An analysis of Czechoslovak and Czech annual presidential speeches
Miroslav Kubát, Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2021, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Czech translations of the Gospel of Matthew from the diachronic point of view - plus ça change....
Radek Čech, Ján Mačutek, Pavel Kosek
Rok: 2021, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

German place names in the Czech Lands - the perspective of post-war opinion journalism
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Rok: 2021, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Going East - The Soviet Union and China in the Mirror of Czech Travel Writing in the 1950s
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hydronymie povodí Ostravice (jména řek, potoků, rybníků a studánek)
Kristýna Kovářová
Rok: 2021, Pavel Mervart
odborná kniha

Jak se mluví na misi: funkce vojenské mluvy prizmatem příslušníků vybraných kontingentů
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janův hrad nebo John's Castle - vlastní jména v?překladu v?sémantické perspektivě
Jaroslav David, Agata RUPIŃSKA, Kristýna BŘEZINOVÁ
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K výrazům užívaným v armádním prostředí (cesta od sociolektologie k socioonomastice)
Jarmila Mádrová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literary ?higher dimensions? quantified: a stylometric study of nine stories
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Rok: 2021, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Martin of Cochem?s Golden Key of Heaven and its Czech Relatives: Quantitative Analysis of Baroque Prayers
Miroslav Kubát, Šárka Netolická, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Menzerath-Altmann law on a tricky syntactic level
Kateřina Pelegrinová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologická segmentace
Kateřina Pelegrinová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nelingvistické reflexe uměleckých textů na stránkách odborných lingvistických časopisů
Agata Rupińska
Rok: 2021
stať ve sborníku

President Václav Havel as an Inspiration for Czech Urbanonymy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021, Onomastica
článek v odborném periodiku

Prezident Václav Havel v paměti uličních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl
Michal Místecký, Miroslav Kubát
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Quantitative characteristics of phonological words (stress units)
Kateřina Pelegrinová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflection of German personal names in Czechia from the perspective of postwar opinion-journalism
Tereza Klemensová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rural versus urban fiction in contemporary Chinese literature - Quantitative approach case study
Xinying Chen, Miroslav Kubát
Rok: 2021, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Ruština v Českém národním korpusu - kolokační analýza
Agata Rupińska
Rok: 2021
stať ve sborníku

Slovosled pronominálního enklitika mi závislého na verbu finitu v Bibli benátské
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Souboj Géra a Ondry. Antroponyma ve Slezských písních pohledem klíčových slov a kolokací
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová, Michal Místecký
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sound on the water: Euphony of hydronyms from the sociological and quantitative viewpoints
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stříbropěnná, rozběsněná, milovaná - jména řek v textu
Kristýna Kovářová, Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stylozpyt v grafech. Jak měřit úspěch v žákovských slohových pracích
Michal Místecký
Rok: 2021
ostatní


1234567891011121314151617181920212223242526