OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka > Studium a přijímací řízení

Studium a přijímací řízení na KCJ

Uchazeč musí vyplnit elektronickou přihlášku. Zájemci o studium na katedře českého jazyka oboru Český jazyk a literatura - jednooborové i dvouoborové, musí doložit doložit ověřené kopie vysvědčení z jednotlivých ročníků ze střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy.

facebook
rss
social hub