Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 1998, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Havlíčkobrodsko 14
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová, Ulrich Von Weizsacker
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Georg Ritzer, Pavol Odaloš
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Hana Srpová, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Zykmund Bauman
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, SPFFBU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Pavel Kosek, Kolektiv Autorů
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1998, Acta onomastica XXXIX
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Čeština doma a ve světě, FF UK Praha
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize
 
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Jandová, Z. Dvořáková, Svatopluk Pastyřík, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Kolektiv Autorů, Ilona Helclová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hubáček, Richard Čapek, Ilona Helclová, Jana Forstová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Naděžda Bayerová, A. Honneth, Kolektiv Autorů
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1997, SPFFBU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Slavica Electronica Erfordiensis. Electronische Zeitschrift für Slavistik (Projektbeschreibung Publikationen)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Eva Jandová, Eva Jandová, Dana Davidová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hubáček, Stanislava Kučerová, Kolektiv Autorů
Rok: 1997, Ostravská univerzita v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
odborná kniha
 
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Irena Bogoczová, Dana Davidová
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Dana Davidová, Dana Davidová, Marian Gerlich, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelstlví Tilia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku