Publikační činnost - IS PUBL
Kompetencja językowa młodzieży częśći Śląska Cieszyńskiego (nad wynikami badań kwestionariuszowych)
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Kompetencja komunikacyjna młodzieży na terenie dwujęzycznym czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Irena Bogoczová
Rok: 1993, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku

Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Eva Mrhačová, A Kolektiv
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Oponentský posudek kandidátské práce Dagmar Kremzerové "Jazyk ve slezských památkách 17. století
Jaroslav Hubáček, Ivo Stolařík, Dagmar Kremzerová
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek kandidátské práce M. Císařové "Tradice a perspektivy výuky psaní na české škole."
Jaroslav Hubáček, Miluše Císařová, Kolektiv Autorů
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogická komunikace realizovaná pomocí videa
Emílie Demlová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Pochybnosti o funkčních stylech
Jan Chloupek
Rok: 1993, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Poetika západoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z českého jazyka
Dana Davidová, J. Collins, Naděžda Bayerová, Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovanské studie 1. Sborník prací FF OU
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Kolektiv Autorů
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Slovotvorná typologie českých hypokoristik
Naděžda Bayerová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Studies in Funktional Stylistics
Jan Chloupek, Jiří Nekvapil
Rok: 1993, John Benjamins Publishing Company
odborná kniha

Variantní tvary bezrodých zájmen v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Zvířata od A až do Z (překlad)
Kolektiv Autorů
Rok: 1993
redakční a jazykové úpravy

Běžně mluvený jazyk ve Zlíně (kandidátská disertační práce)
Dana Davidová, Nicholas Campion, Josef Kolařík
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Distribuce morfologických koncovek a motivace jejich využití v jazykově komplikovaném prostředí polsko-českého přechodného pásu
Dana Davidová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 1992
působení v zahraničí

K životnímu jubileu prof. PhDr. Aloise Knopa, CSc.
Naděžda Bayerová, Jiří Svoboda
Rok: 1992
stať ve sborníku

Kapitoly z dialektologie
Dana Davidová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka In Jazykověda - Linguistica 2. SFFOU č. 158
Dana Davidová
Rok: 1992
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nad wynikami badań socjolingwistycznych wśród polskiej mniejszośći narodowej w CSRF
Irena Bogoczová
Rok: 1992, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Prof. Alois Knop jubilující
Naděžda Bayerová
Rok: 1992, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Sekundární funkce slovesné osoby v mluvené komunikaci
Eva Jandová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Variantní tvary adjektiv v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Vlastní jména ve vybraných textech učebnic českého jazyka v 1.-4. ročníku ZŠ. Modelová analýza
Naděžda Bayerová
Rok: 1992
stať ve sborníku

K uplynulým sedmdesátinám prof. J. Daňhelky
Naděžda Bayerová, Naděžda Kvítková
Rok: 1991, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Odraz společenského vývoje ve slezských příjmeních
Naděžda Bayerová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. Edvarda Lotka, CSc.
Jaroslav Hubáček, Eduard Lotko, Marie Čechová, Kolektiv Autorů
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek profesorského řízení doc. PhDr. P. Hausera, CSc.
Jaroslav Hubáček, H. Staudková, Přemysl Hauser
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práce s didaktickou technikou při přípravě učitelů českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Emílie Demlová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Syntax
Irena Bogoczová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Syntax
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Úvod
Dana Davidová, Dana Davidová, Jiří Papoušek, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Variantní tvary substantiv v mluvě střední generace města Havířova (se zaměřením na feminina)
Dana Davidová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko-slovensko-polské jazykové interference
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Rok: 1991, SPN
odborná kniha

Výzva a školské pojetí druhů vět. In Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě
Dana Davidová, Jana Svobodová, Mitchell Beazzley
Rok: 1991
zveřejněné odborné posudky, recenze

Závěr
Dana Davidová, Dana Davidová, Jean Hautecoeur, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Rok: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
kapitola v odborné knize

Modifikace syntaktických struktur v mluvených komunikátech (základní typy);
Irena Bogoczová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Pedagogická praxe ve studiu učitelství
Zora Kozelská, Hana Srpová
Rok: 1989, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1988
stať ve sborníku

Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole
Hana Srpová
Rok: 1987
stať ve sborníku

Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku
Hana Srpová
Rok: 1985
stať ve sborníku

Adjektivum staročeský jako znak kvality v marketingových textech
Jaroslav David
Rok: ,
článek v odborném periodiku

PL, Katowice, 26.03.-29.03.2018
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 01.04.-05.04.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, FF UKF Nitra, 1. 4. - 5. 4. 2019
Jana Davidová Glogarová
Rok:
působení v zahraničí

SK, JÚĽŠ SAV Bratislava, 3.10.-4.10.2019
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí

SK, UMB Banská Bystrica, 02.10.-06.10.2017
Jaroslav David
Rok:
působení v zahraničí


12345678910111213141516171819202122232425