Publikační činnost - IS PUBL
Knížka mapující tisíciletou historii českých osobních jmen
Jaroslav David
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Kolokace vlastních jmen
Jaroslav David
Rok: 2014, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Kvantitativní analýza textu
Miroslav Kubát
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011)
Radek Čech
Rok: 2014, QUAL QUANT
článek v odborném periodiku

Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize

Moving Window TTR
Miroslav Kubát
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moving window type-token ratio and text length
Miroslav Kubát
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muka obraznosti - hra se slovy, jejich formou i významem jako prostředek atrakce cílové skupiny
Hana Srpová
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví
Jaroslav David, Přemysl Mácha
Rok: 2014, Host
odborná kniha

On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu
Radek Čech
Rok: 2014, PHYS LIFE REV
článek v odborném periodiku

Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
Radek Čech
Rok: 2014
působení v zahraničí

Quantitative index text analyser (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Teolingvistika
Mgr. Michaela Lašťovičková, Ph.D., Marcela Grygerková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Bayerová Naděžda
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Bugel Oswald
Irena Bogoczová, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Descriptivity in Slovak lyrics
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frequency and declensional morphology of Czech nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize

Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013, University of Belgrade
kapitola v odborné knize

K žánru modlitby (na příkladech z katolického Českého misálu)
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát
Rok: 2013
stať ve sborníku

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikum drogově závislých
Lucie Radková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lotko Edvard
Irena Bogoczová, Milan Myška, Jiří Fiala, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Methods of analysis of a thematic concentration of the text
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Negace ve Svatováclavské bibli v diachronním pohledu
Jakub Maruš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Paměť města - názvy míst HAVÍŘOV
Jaroslav David
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Po stopách česko-polských jazykových kontaktů. (recenze)
Irena Bogoczová
Rok: 2013, Slavia
článek v odborném periodiku

Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková
Rok: 2013, Univerzita Palackého
odborná kniha

Proměny větné negace v českých biblických překladech
Jakub Maruš
Rok: 2013, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2013
software

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Specifika jazykové komunikace v nových médiích
Eva Jandová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Street Names - Between Ideology and Cultural Heritage
Jaroslav David
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Styl mediálních dialogů
Hana Srpová, Světla Čmejrková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teolingvistika
Marcela Grygerková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Teolingvistika
Marcela Grygerková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Terminologická patálie
Hana Srpová
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Toponymické vytváření prostoru nového socialistického města
Jaroslav David
Rok: 2013, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Typizace ve jménech seriálových postav
Jaroslav David, Zdeňka Suchá
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku


12345678910111213141516171819202122232425