Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Veda
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Veda, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann, Peter Zörnig, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Michal Místecký, Peter Zörnig, Kamil Stachowski, Anna Rácová, Yunhua Qu, Kuizi Ma, Mihaiela Lupea, Emmerich Kelih, Volker Gröller, Hanna Gnatchuk, Alfiya Galieva, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2019, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Gabriel Altmann, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Michal Místecký, Andrei V. Zenkov
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu