Publikační činnost - IS PUBL
Nástin typologie textů církevní komunikace
Eva Minářová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Neviditelní svědkové minulosti. Místní a pomístní jména na Vysočině
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006, Academia
odborná kniha

Nicky v komunikaci na WWW chatu
Jaroslav David, Eva Jandová, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Diana Svobodová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka
Radek Čech
Rok: 2006
stať ve sborníku

Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Posudek "Textové opory k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština"
Pavel Kosek, Irena Bogoczová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Process konstituirovanija sovremennost povsednevnoj reči
Marie Krčmová
Rok: 2006, Nauka
kapitola v odborné knize

Příčinné věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2006, Wiener Slavistisches Jahrbuch
článek v odborném periodiku

Případ Marie Pytlíkové-pozdní ohlas hilsneriády
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Příspěvek k národnostní a jazykové situaci na území kolem města Český Těšín. Report about the National and Language Situation in the Area around Czeski Cieszyn
Irena Bogoczová
Rok: 2006, Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen
kapitola v odborné knize

Reklama a čas
Hana Srpová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reklama u básníka Majakovského
Světla Čmejrková
Rok: 2006, Těžkoříct
článek v odborném periodiku

Reklama zaměřená na děti
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Slang v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Rok: 2006, OU
odborná kniha

Specifika komunikace v současném českém církevním prostředí
Marcela Grygerková, Naděžda Kvítková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Spolupráce a konflikty mezi partnery internetového dialogu (četu)
Olga Müllerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Styl nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře
Pavel Kosek, Veronika Scheirichová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Symetrie a asymetrie (konverzace a institucionální diskurz).
Jana Hoffmannová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Textová opora k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština
Irena Bogoczová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 1. vydání
Marie Krčmová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu 405/04/P065 za léta 2004-2006
Pavel Kosek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva projektu 405/04/1035.
Eva Jandová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Adam Wawrosz (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (emoce v chatové komunikaci-nicky)
Jaroslav David
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bajka, Berger, Dostal,...
Irena Bogoczová, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Bláha, Ondřej: Vyjadřování budoucnosti v současné češtině...
Irena Bogoczová, Ondřej Bláha
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Błędy interferencyjne uczniów dwujęzycznych, ich postać przyczyny i źródło
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Co si BBC vybírá a názorů na češtinu; Čeština v médiích
Světla Čmejrková
Rok: 2005, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Co si BBC vybírá z názorů na češtinu; Struktura a jazyk mluvených zpráv
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005, Čeština doma i ve světě
článek v odborném periodiku

Cultural Specifics of Czech Advertising Discourse
Světla Čmejrková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Časové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Česká billboardová reklama
Alena Jaklová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České vtipy s náboženskou tematikou jako druh frazémů
Marcela Grygerková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dětské modlitby
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.
Radek Čech, Radek Šimík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Divotvorný místopis
Jaroslav David, Ondřej Nováček
Rok: 2005
libreta, scénáře

Dva typy komunikace na Internetu a jejich stylový charakter
Eva Jandová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén času v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hantec jako fenomém denšních dnů
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hezky česky
Světla Čmejrková
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Alena Jaklová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity
Eva Minářová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Intertextualita v duchovních promluvách
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425