Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Academia
odborná kniha
 
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Rok: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Rok: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010, Sapostavitelno ezikoznanije
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Karolinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Naučni trudove - Filologija
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2010, Glottotheory
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann
Rok: 2010, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku