Publikační činnost - IS PUBL
Text length and the thematic concentration of text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2016, Mathematical Linguistics
článek v odborném periodiku

The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law
Lin Wang, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Thematic Concentration and Vocabulary Richness
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst
Jaroslav David
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu
Jaroslav David
Rok: 2016, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Univerzita Komenského, Bratislava, SK, 25. 4. - 29. 4. 2016
Radek Čech
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita Komenského, Bratislava, 25. 4. 2016 - 29. 4. 2016
Miroslav Kubát
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině
Radek Čech, Miroslav Kubát, Ján Mačutek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice
Kristýna Bílková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?
Lucie Radková, Lucie Nováková
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism
Jaroslav David, Michal Semian
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Evoluce vyjadřovacích prostředků a strategií v reklamách (od konce 19. století do současnosti)
Hana Srpová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?
Lucie Radková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza textu
Miroslav Kubát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Menzerath-Altmann law versus random model
Martina Benešová, Radek Čech
Rok: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Názvy českých politických stran jako součást marketingové strategie
Hana Srpová
Rok: 2015, Stylistyka
článek v odborném periodiku

On the relation between verb full valency and synonymy
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Rok: 2015
stať ve sborníku

P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech ( na příkladu Staré Karviné)
Kristýna BÍLKOVÁ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města
Jaroslav David
Rok: 2015
stať ve sborníku

Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
Rok: 2015, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Prostředky aktualizace a automatizace v reklamním a masmediálním diskurzu
Hana Srpová
Rok: 2015, ANAGRAM
kapitola v odborné knize

Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná)
Kristýna BÍLKOVÁ, Lucie Nováková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Relativnost a parasystémovost - rysy vulgárního lexika
Kristýna Bílková
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Robert Dittmann - Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3: Čeština a dějiny
Jaroslav David
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Testing the thematic concentration of text
Radek Čech, Radovan Garabík, Gabriel Altmann
Rok: 2015, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Text length and the lambda frequency structure of the text
Radek Čech
Rok: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize

The development of thematic concentration of text in Karel Čapek's travel books
Radek Čech
Rok: 2015, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015
Radek Čech
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015
Radek Čech
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vliv reklamy a masmédií na současnou češtinu
Hana Srpová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané jazykové vlastnosti politického diskursu
Denisa Brumarová
Rok: 2015, Anagram
kapitola v odborné knize

Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution
Radek Čech, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Analýza novoročních projevů prezidentů České republiky - se zaměřením na projevy Václava Havla
Yvona Esterková
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize

Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Czech in Ostrava
Jaroslav David
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Empirical Approaches to Text and Language Analysis
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger)
Lucie Radková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hydronymie Ostravska v urbanonymii a mapových pramenech
Jan Slepička
Rok: 2014, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky
Radek Čech
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,
Radek Čech
Rok: 2014
působení v zahraničí


12345678910111213141516171819202122232425