Projekty a granty
Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikace
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kvantitativní syntaktická stylistika současné psané češtiny
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
OnomOs - Ostravský korpus vlastních jmen
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza syntaktické komplexity textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený