Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Letní škola českého jazyka / Ostrava Czech Language Summer School
Letní škola Ostrava – most mezi národy a kulturami je bohemistická letní škola. Poznáte blíže český jazyk a literaturu, ale také ostravský region, jehož kulturu a historii formoval vliv různých národností (česká, německá, polská, židovská). Program letní školy se sestává nejen z přednášek a seminářů, ale během různých exkurzí se také podíváte na různá místa v Ostravě a okolí.

Uchazeč musí mít znalost češtiny minimálně na úrovni B1 dle CEFR.