Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Krátkodobé programy a kurzy (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Čeština pro cizince (individuální výuka) / Czech for Foreigners (Individual Teaching)
Program je realizován jako individuální studium pro jednoho zájemce nebo pro malou skupinu při celkové hodinové dotaci 30 vyučovacích hodin.

Čeština pro cizince (skupinová výuka) / Czech for Foreigners (Group Teaching)
Studenti jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/CECI1, KCJ/CECI2) je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům. V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/CECIT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby.