Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2005, Państwowa wysza szkola zawodowa w Raczibórzu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
ediční a redakční práce
 
Rok: 2005
ediční a redakční práce
 
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Listy filologické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, SpBohemystika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Raciborzu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace