Publikační činnost - IS PUBL
Komunikační funkce a jazykové prostředky jejich signalizace v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Komunikační funkce a jazykové prostředky jejich signalizace v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

M. Teksty gwarowe (89.) z Mostów koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová
Rok: 2000, Język Polski
článek v odborném periodiku

Metařečová vyjádření a metadiskurs
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

O církevním slangu
Marcela Grygerková
Rok: 2000
stať ve sborníku

O humoru sociolektismů
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000
stať ve sborníku

O městské mluvě Přerova
Ilona Adámková
Rok: 2000, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

O ztracené lásce
Jaroslav Hubáček, Eva Hudečková, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Odchylky od lineárnosti textu
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha

Předmluva
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze
Hana Srpová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Řečové chování průvodce
Emílie Demlová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Sociolekty a stylistika
Jaroslav Hubáček
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku

Spojka "ješto" v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2000, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Tvaroslovné modifikace mluvených projevů
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tváře češtiny
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Tváře češtiny
Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference
Irena Bogoczová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Učebnice češtiny pro 3.ročník základní školy (Hlásek)
Jaroslav Hubáček, Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Variantivnost ustnogo češskogo jazyka v Moravii i v Silesii.
Jan Chloupek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vlastní jména v literatuře a škola
Naděžda Bayerová, K.O. Apel, Svatopluk Pastyřík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia)
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.
Eva Jandová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Adverbiální sémantika staročeského lokálu
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Česká a ruská příjmení vzniklá ze složených slovanských jmen
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Český jazyk pro 7. ročník ZŠ
Jaroslav Hubáček, Marcela Šimíčková, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dedikace (K životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka.)
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Die gegenwärtige Sprachsituation in der Tschechischen Republik
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1999, Zeitschrift für Slavistik
článek v odborném periodiku

Disjunktivní spojka "nebo" v období baroka.
Pavel Kosek
Rok: 1999, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Dvojjazyčné dítě v menšinové škole
Irena Bogoczová
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Institut für Slawistik Universität Wien
Pavel Kosek
Rok: 1999
působení v zahraničí

Jak napsat odborný text
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Jazyková komunikace v česko-polském pohraničí (Těšínsko)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jazykovědné sdružení
Naděžda Bayerová
Rok: 1999, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

K abreviaci v současné slovní zásobě českých slangů
Marcela Grygerková
Rok: 1999
stať ve sborníku

K aktuálním problémům české sociální dialektologie
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice
Hana Srpová
Rok: 1999
stať ve sborníku

K postavení hebrejských apelativ v současné češtině
Marcela Grygerková
Rok: 1999
stať ve sborníku

K textové syntaxi, komunikátu a textu v rámci komunikační výchovy
Emílie Demlová
Rok: 1999, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K využití metaforizace ve spisovné češtině a v českých slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K základním pojmům tzv. sociální dialektologie
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K životnímu jubileu Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Klíčové motivy ve trojím zpracování látky o zlatém kolovratu
Petr Hrtánek
Rok: 1999, Český lid
článek v odborném periodiku

Linguistica 3
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Některé aspekty jazykové komunikace v národnostně smíšené oblasti českého Slezska
Eva Jandová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém matmeriálu z českého Těšínska)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425