Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, FMK UTB
odborná kniha
 
Rok: 2004, OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Hana Srpová, Pavel Krejčí
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004, SpBohemystika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Hana Srpová, Bohumila Junková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Hana Srpová, Pavel Váňa
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jaroslav Hubáček, Eduard Lotko
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze