Publikační činnost - IS PUBL
Spisovnost v podmínkách diglosie a bilingvismu
Irena Bogoczová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stovka hororů? Spíše horůrků
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Subjektivní a objektivní stylotvorné faktory
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Emílie Demlová, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Svědectví jako specifický slohový útvar v církevním prostředí
Marcela Zončová
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí
Jaroslav Hubáček, Eva Höflerová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tabu - multikulturnost
Hana Srpová, Pavel Váňa
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Text a obraz v billboardové reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2004, Naše řeč
článek v odborném periodiku

The best of Ondřej Neff?
Petr Hrtánek
Rok: 2004, Tvar
článek v odborném periodiku

Through Death to Freedom. On Human Torches and Living Bombs
Hana Srpová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toponyma na katastru Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Topos Atlantidy a motiv potopy v české literatuře 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Variantnost církevních písní
Jaroslav Hubáček
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Vědomosti a postoje
Irena Bogoczová, Blažena Gracová
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Výslovnost v ve spojení jinými konsonanty
Ilona Adámková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2004
Marcela Grygerková
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2004
Eva Jandová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům
Hana Srpová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Žurnalistika a zábava
Jaroslav Bartošek, D. Pavlů
Rok: 2004
stať ve sborníku

Czesko-polska dwujęzyczność a interferencja (Słownictwo potoczne)
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Does It Pay to Be a Mother? (Working mothers in former communist countries)
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Frazeologizmy ve slanzích
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ
Radek Čech
Rok: 2003
stať ve sborníku

K volbě hymnů Denní modlitby církve
Michaela Lašťovičková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Kapitoly ze současné rétoriky
Jaroslav Hubáček, Eduard Lotko
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Když se zloduch chechtá
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Kniha divadelních legend
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Knop Alois (biogram)
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Literární květen ? zlínský literární festival
Pavel Kosek
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Malý příběh o velkých pravdách?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu)
Hana Srpová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Naplněné ambice lexikografické
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Nemocnice na kraji Berlína
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

New Wave Cinema
Hana Srpová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O moderně postmoderně?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

O naději a beznaději české poválečné literatury
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

O podobách humoru mezi erotikou a politikou
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)
Jaroslav David
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Pochopit a zemřít?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

"Pokud tomu chcete říkat underground, můžete."
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim
Irena Bogoczová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Procházkova kniha lásky a boje po čtyřiceti letech
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku

Příznačné jazykové tendence a motiv metajazyka v polských a českých antiutopiích 80. let minulého století
Petr Hrtánek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spojovací prostředky v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Synonymie ve slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 2003
stať ve sborníku

"Televizní román" jako dialog?
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku

Ukázka slovenských a polských církevních slangismů
Marcela Grygerková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Všichni ti hajzlové, usoplenci, kriminálníci...
Petr Hrtánek
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku


12345678910111213141516171819202122232425