Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2007, SPFFBU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Stylistyka. Style and Time. Styl i czas
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Český lid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Listy filologické
článek v odborném periodiku
 
Marie Krčmová, J. Pleskalová
Rok: 2007, Academia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2006
stať ve sborníku