Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Český jazyk a literatura.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002, Zeitschrift für Slavische Philologie.
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Jaroslav Vala
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, OU, Votobia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001, Havlíčkobrodsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
ediční a redakční práce
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Jazykové aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku