OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka > Věda a výzkum

Vědecko-výzkumné aktivity KCJ

Kromě výuky bohemistických disciplín je další hlavní činností katedry lingvistický výzkum. Výzkum se provádí v rámci různých projektů (např. GAČR, NAKI) a ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi v České republice i v zahraničí.

Hlavní směry výzkumu realizované na katedře:

  • onomastika (socioonomastika, politická a literární onomastika, teorie vlastních jmen, výzkum zeměpisných jmen-toponym),
  • kvantitativní lingvistika (kvantitativní textová analýza, kvantitativní syntax),
  • výzkum sociolektů (slang, argot).

Další výzkumná témata realizovaná na katedře:

  • elektronická komunikace (internetová komunikace),
  • současný mluvený a psaný český jazyk,
  • jazyk médií a reklamy.
facebook
rss
social hub