Publikační činnost - IS PUBL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Pavel Kosek
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Pavel Mervart
odborná kniha
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Rok: 2021, Glottotheory
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Kubát, Šárka Netolická, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Michaela Nogolová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kateřina Pelegrinová, Viktor Elšík, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021
specializovaná veřejná databáze
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Michaela Nogolová
Rok: 2021, Clavibus unitis
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Michaela Nogolová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Michal Místecký, Natália Kolenčíková
Rok: 2021
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021, ICL CAS
kapitola v odborné knize
 
Ján Mačutek, Radek Čech, Marine Courtin
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kim Gerdes, Sylvain Kahane, Xinying CHEN
článek v odborném periodiku