Publikační činnost - IS PUBL
Shluková analýza
Michaela Koščová, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Slovní bohatství textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Socioonomastika - lze ji vymezit jako samostatnou disciplínu?
Jana Rausová
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku

SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus+
Tereza Klemensová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Tematická koncentrace textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Temný hvozd na porubském pátém obvodě
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

The bohemization of the German place names in the Czech borderlands after 1945
Tereza Klemensová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The study of adverbials in Czech
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Study of Adverbials in Czech
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Miroslav Kubát
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

Urban Landscape and its Toponymy - Czech Socialist Cities in the Centre of Research Interest
Jaroslav David
Rok: 2017
působení v zahraničí

V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)
Tereza Klemensová
Rok: 2017, Naše řeč
článek v odborném periodiku

V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Věc Anna Bolavá: aktuálnost uměleckého pseudonymu
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Velcí lidé velké země na stránkách časopisu Lidé a země
Jaroslav David
Rok: 2017, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Versologie.cz: webové stránky Versologického týmu AV ČR
Michal Místecký
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Verše a křivky. Pokus o klasifikaci básní na základě jejich aktivity
Michal Místecký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum českých hydronym v historické perspektivě
Kristýna Bílková
Rok: 2017, Onomastica
článek v odborném periodiku

WTC a Feťácké doupě: ironie neoficiální toponymie
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

15 hesel, např. Historická sémantika, Názvotvorba, Newspeak, Vlastní jméno místní, Urbanonymum, Honorifikační toponymum
Jaroslav David
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Argumentační fauly v prostředí diskusních fór k domácí politice
Rostislav Gromnica
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Rok: 2016, Zeitschrift für Slawistik
článek v odborném periodiku

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén: Polská literární reportáž
Hana Srpová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hydronymie Ostravska v urbanonymii a mapových pramenech
Jan Slepička
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek
Ján Mačutek, Michaela Koščová, Radek Čech
Rok: 2016
stať ve sborníku

Mikrotoponymie městského prostoru
Jaroslav David
Rok: 2016
stať ve sborníku

Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Neslovanské prvky v jesenické toponymii
Tereza Klemensová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nestandardizovaná toponyma v českém pohraničí (na příkladu několika lokalit bývalého okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu Staré Karviné)
Kristýna Bílková
Rok: 2016, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Petr Hejhal: Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Poválečná bohemizace oikonym (na příkladu Jesenicka)
Tereza Klemensová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přesouvání paměti místa prostřednictvím toponymie - na příkladu města Most
Jaroslav David
Rok: 2016, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná)
Kristýna Bílková, Lucie Nováková
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Rudolf Šrámek: Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje
Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University
Miroslav Kubát
Rok: 2016
působení v zahraničí

SK, Banská Bystrica - 4. 2. - 31. 5. 2016
Kristýna BÍLKOVÁ
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stylometrický software QUITA
Miroslav Kubát
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syntactic complex networks and their applications
Radek Čech, Ján Mačutek, Haitao Liu
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Tematická koncentrace textu v češtině
Radek Čech
Rok: 2016, Institute of Formal and Applied Linguistics
odborná kniha


12345678910111213141516171819202122232425