Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
ediční a redakční práce
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Jazykové aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovědců
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Jaroslav Hubáček, Pavel Havránek, Přemysl Hauser, Kolektiv Autorů
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2001, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Votobia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000, Stylistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hubáček, Z. Fialová, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, J. Podzimek, Bohuslav Hoffmann
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Virgo et Aguarius
odborná kniha
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Ostravská univerzota
kapitola v odborné knize
 
Irena Bogoczová, Jozef Štefánik, Soňa Danelová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Język Polski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hubáček, Eva Hudečková, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize