Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Naděžda Bayerová, K.O. Apel, Svatopluk Pastyřík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Jaroslav Hubáček, Marcela Šimíčková, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1999, Zeitschrift für Slavistik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, SPFFBU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Rok: 1999, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Český lid
článek v odborném periodiku
 
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Jaroslav Hubáček, Lumír Klimeš, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Jaroslav David, Karel Paulík, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Zdzislaw Mikulski, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Biografický slovník Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
působení v zahraničí
 
Rok: 1998, FF, OU v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 1998, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku