Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Bohemistika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, internetová verze časopisu Respekt, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=168
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Columbia University Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Polish Academy of Sciences, Opole University
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, SPFFBU
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
působení v zahraničí