Publikační činnost - IS PUBL
Specifika komunikace v současném českém církevním prostředí
Marcela Grygerková, Naděžda Kvítková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Spolupráce a konflikty mezi partnery internetového dialogu (četu)
Olga Müllerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Styl nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře
Pavel Kosek, Veronika Scheirichová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Symetrie a asymetrie (konverzace a institucionální diskurz).
Jana Hoffmannová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Textová opora k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština
Irena Bogoczová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 1. vydání
Marie Krčmová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Vývoj uličního názvosloví města Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu 405/04/P065 za léta 2004-2006
Pavel Kosek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Závěrečná zpráva projektu 405/04/1035.
Eva Jandová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Adam Wawrosz (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (emoce v chatové komunikaci-nicky)
Jaroslav David
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bajka, Berger, Dostal,...
Irena Bogoczová, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Bláha, Ondřej: Vyjadřování budoucnosti v současné češtině...
Irena Bogoczová, Ondřej Bláha
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Błędy interferencyjne uczniów dwujęzycznych, ich postać przyczyny i źródło
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Co si BBC vybírá a názorů na češtinu; Čeština v médiích
Světla Čmejrková
Rok: 2005, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Co si BBC vybírá z názorů na češtinu; Struktura a jazyk mluvených zpráv
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005, Čeština doma i ve světě
článek v odborném periodiku

Cultural Specifics of Czech Advertising Discourse
Světla Čmejrková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Časové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Česká billboardová reklama
Alena Jaklová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České vtipy s náboženskou tematikou jako druh frazémů
Marcela Grygerková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dětské modlitby
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.
Radek Čech, Radek Šimík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Divotvorný místopis
Jaroslav David, Ondřej Nováček
Rok: 2005
libreta, scénáře

Dva typy komunikace na Internetu a jejich stylový charakter
Eva Jandová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén času v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hantec jako fenomém denšních dnů
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hezky česky
Světla Čmejrková
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Alena Jaklová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Institut slavistiky Humboldtovy univerzity
Eva Minářová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Intertextualita v duchovních promluvách
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Intertextualita v duchovních promluvách
Naděžda Kvítková
Rok: 2005, ÚJČ AV ČR
kapitola v odborné knize

Jazyk a skutečnost
Radek Čech, Vilém Flusser
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Język protokołów zeznań pana opata Bohuslava Stanislava Jarolímka, OPraem
Michaela Lašťovičková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Język przesłuchań ks. Józefa Dolisty z Mielnika prowadzonych w roku 1982
Marcela Grygerková
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jména jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí. (Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury)
Jaroslav David
Rok: 2005, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Józef Ondrusz (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

K času ve slovanských pohádkách o zviřatech
Irena Bogoczová
Rok: 2005
stať ve sborníku

K demokratizaci v českém jazyce
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K současné české slovní zásobě
Jaroslav Hubáček
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komunikace - styl - text
Alena Jaklová
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?
Radek Čech
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Krčmová, Marie - Müllerová, Olga - Hubáček, Jaroslav - Machová, Svatava: Stratyfikacja wspólczesnego języka czeskiego, System gramatyczny języka czeskiego.
Marie Krčmová
Rok: 2005, Państwowa wysza szkola zawodowa w Raczibórzu
kapitola v odborné knize

Kultivovaná výslovnost současné češtiny
Marie Krčmová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kultura mluvené češtiny
Jaroslav Bartošek
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Svazek 1, 2
Pavel Kosek, Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy


1234567891011121314151617181920212223242526