Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, ANAGRAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Radovan Garabík, Gabriel Altmann
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Anagram
kapitola v odborné knize
 
Radek Čech, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2014, QUAL QUANT
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha
 
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Host
odborná kniha
 
Rok: 2014, PHYS LIFE REV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Mgr. Michaela Lašťovičková, Ph.D., Marcela Grygerková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Glottotheory
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize
 
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013, University of Belgrade
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize