Publikační činnost - IS PUBL
Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2009, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Berounští medvědi a Ježíškova Vánoční pošta z Božího Daru
Jaroslav David
Rok: 2008, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Code-mixing jako úspěšná strategie v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Czech: An Essential Grammar
Hana Srpová, James Naughton
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Divnopis. Proč se to tak jmenuje?
Jaroslav David
Rok: 2008, Český lid
článek v odborném periodiku

Fonetika a fonologie
Marie Krčmová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fridrich Bridelius SJ - nový a neznámý
Pavel Kosek
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

From Žižkovo Pole to Havířov
Jaroslav David
Rok: 2008, Österreichische Namenforschung
článek v odborném periodiku

Indiana University, Bloomington, USA
Hana Srpová
Rok: 2008
působení v zahraničí

James Naughton: Czech, An Essential Grammar
Hana Srpová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Žižka z Trocnova a husitská tradice v zeměpisných jménech širšího Havlíčkobrodska
Jaroslav David
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazyk a jeho proměny
Pavel Kosek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana)
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jazykové hranice
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K jazykové stránce hallských českých tisků 18. století
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

K současné mluvě vězňů
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

K využití autentického jazykového materiálu ve výuce českého jazyka
Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kdo neskáče, není Čech
Petr Hrtánek
Rok: 2008, Tvar
článek v odborném periodiku

Knížka o reklamě
Hana Srpová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Knížka o reklamě
Tomáš Rucki, Hana Srpová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Konektor až v češtině barokního období
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Literatura o českých sociolektech (zejména o slanzích)
Jaroslav Hubáček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Metaforizace v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2008, Bohemistika
článek v odborném periodiku

Monod a Chomsky
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy a Šmoulov
Jaroslav David
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku

O vlivu reklamy na děti
Hana Srpová
Rok: 2008, internetová verze časopisu Respekt, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=168
článek v odborném periodiku

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Posudek habil. práce P. Mittera
Jaroslav Hubáček
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Proč nemluvíme všichni stejně?
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Marcela Grygerková, Klára Janoušková, Dana Nedělníková
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.
Eva Jandová, Věra Holasová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Regiony a jejich (nejen jazykové) zvláštnosti
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Růžová čajovna v Růžové ulici (The Rose Tea Room in Rose Street)
Jaroslav David
Rok: 2008, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociolekty v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Syntax tzv. účinkových vět se spojkou že v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

The Czech Language in the Post-Velvet Revolution Period
Hana Srpová
Rok: 2008, Columbia University Press
kapitola v odborné knize

Tranzitivita, negace, vid
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Typologie žen a mužů v českých reklamách
Hana Srpová
Rok: 2008, Polish Academy of Sciences, Opole University
kapitola v odborné knize

Tzv. účinkové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425