Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Slavia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Socjolingwistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Names: A Journal of Onomastics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Emmerich Kelih, Victor Levickij, Yuliya Matskulyak
Rok: 2011, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Academia
odborná kniha
 
Rok: 2011, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Rok: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Opera Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize