Publikační činnost - IS PUBL
Přesvědčování a manipulace v politické žurnalistice
Jaroslav Bartošek, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Reklama a čas
Hana Srpová
Rok: 2007, Stylistyka. Style and Time. Styl i czas
článek v odborném periodiku

Reklama pro děti - rádce, či manipulátor?
Hana Srpová
Rok: 2007, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Reklamní komunikát a jeho prostor
Alena Jaklová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Rudolf Krajčovič. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest
Jaroslav David
Rok: 2007, Český lid
článek v odborném periodiku

Současný český substandard
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stupňovací spojovací prostředky v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2007, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Stylistika
Marie Krčmová, J. Pleskalová
Rok: 2007, Academia
kapitola v odborné knize

Target Group - The Decisive Factor in the Form of Advertising
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Textová opora k vývoji českého jazyka
Jaroslav David
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie (část I)
Irena Bogoczová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Effects of the Mass Media on Political Communication
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 2. opravené a doplněné vydání
Marie Krčmová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vlivy cizích jazyků na vyjadřování v ženském časopise před 100 lety
Marie Krčmová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výchova kultivovaného mluveného projevu: mezi teorií a praxí.
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vyvíjí se česká reklama v evropském kontextu diskontinuitně?
Alena Jaklová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zaolzie a kontakty językowe (uniwersalne i specyficzne formy kontaktu językowego). Sytuacja językowa na Zaolziu jako przykład dwujęzyczności społecznej i indywidualnej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zaolzie na tle stratyfikacji polskiego i czeskiego jazyka etnicznego.Specifikum polszczyzny zaolziańskiej jako wynik interferenci językowej
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum)
Lucie Radková
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

baby_lady, babygirl, baby-kocicka? (fungování nicků na chatu)
Jaroslav David
Rok: 2006
stať ve sborníku

Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku)
Jaroslav David
Rok: 2006, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Cultural specifics of Advertising in Czech. Intertextuality and Interdiscursivity
Světla Čmejrková
Rok: 2006, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Dekódování jazyka emocí v reklamě
Hana Srpová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dětské modlitby
Marcela Grygerková, Michaela LAŠŤOVIČKOVÁ
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2005
Hana Srpová
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Hana Srpová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Duchovní písně v dnešním českém protestantském prostředí
Marcela Zončová
Rok: 2006, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Emoce v české reklamě
Alena Jaklová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Rok: 2006
stať ve sborníku

hele vis ze mas dobrej nick?
Jaroslav David
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility, 8.12.-12-12-2006
Pavel Kosek
Rok: 2006
působení v zahraničí

Jazyková kompetence dvojjazyčných žáků na Těšínsku v oblasti současné polské spisovné i nespisovné slovní zásoby
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

K demokratizaci současné češtiny
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K demokratizaci současné češtiny
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K jazyku reklamy a politiky
Jaroslav Bartošek
Rok: 2006
stať ve sborníku

K metaforizaci v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Rok: 2006
stať ve sborníku

K typologii, morfologii a poetice jihoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ke klasifikaci a charakteristice dětského folkloru
Irena Bogoczová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kómete?
Marie Krčmová
Rok: 2006, Rozrazil
článek v odborném periodiku

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Margarita Mladenova, Češka gramatika s upražnenija...
Irena Bogoczová
Rok: 2006, Slovo a slovesnost 67
článek v odborném periodiku

Mluvená komunikace a její úskalí
Marcela Grygerková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha


12345678910111213141516171819202122232425