Publikační činnost - IS PUBL
Vypočítavý studentík. Slohovka v číslech a vzorcích
Michal Místecký
Rok: 2021
ostatní

?Vždyť on se, prosím, nejmenuje Javornický.? - autorská reflexe vlastních jmen v díle českých spisovatelů
Agata Rupińska
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
Lucie Radková, Michal Místecký
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník
Tereza Klemensová
Rok: 2021, Pavel Mervart
odborná kniha

Adaptace exonym v odborném textu - tendence, variantnost, reflexe
Agata RUPIŃSKA
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

?Blažena je taky hrozná? - Rodná jména a jejich vnímání budoucími rodiči
Kristýna Březinová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Funkce mluvy účastníků mezinárodních zahraničních operací a pozorovatelských misí
Jarmila Mádrová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hviezdne oko, zemský hlas. Kolokačná analýza tematických slov v Maríne Andreja Sládkoviča
Michal Místecký, Natália Kolenčíková
Rok: 2020, Kultúra slova
článek v odborném periodiku

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho
Michal Místecký
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann
Rok: 2020, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
odborná kniha

Lenka Křížová ? Jiří Martínek a kol.: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: Osobnosti v názvech měst a míst
Tereza Klemensová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezižánrová analýza kvantitativních charakteristik přízvukových taktů a slov v češtině
Kateřina PELEGRINOVÁ
Rok: 2020, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
kapitola v odborné knize

Mnohost v jazykové krajině - od morfologie přes gramotnost k diskuzím o vizuálním smogu
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

Nelingvistické reflexe uměleckých textů na stránkách odborných lingvistických časopisů
Agata Rupińska
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On Stylometric Features of H. Beam Piper's Omnilingual
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Rok: 2020, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Gabriel Altmann
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako výchozí jednotka lingvistické analýzy
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Olga Navrátilová
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku

QUITA - Past. Present, and Future
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog. Výbor z textů.
Hana Srpová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruština v Českém národním korpusu kolokační analýza
Agata Rupińska
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S našimi žáky počítáme. Možnosti stylometrie v hodnocení žákovských slohových prací
Michal Místecký
Rok: 2020
ostatní

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Martin Horák
Rok: 2020, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Slovosled pronominálních forem mi, ti, si, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh
Olga Navrátilová, Pavel Kosek, Radek Čech, Martin Horák
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v Bibli kralické
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Martin Horák
Rok: 2020, Listy filologické - Folia philologica
článek v odborném periodiku

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Staročeský, staroslovanský a staroslověnský - k významovým polím tří adjektiv
Jaroslav David
Rok: 2020, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Strukturní mozaika
Miroslav Kubát
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939-1945 - in the Perspective of Thematization of Proper Names
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Historický časopis
článek v odborném periodiku

Toponyma jako součást výzkumu běžně mluveného jazyka ve městech
David Miffek
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

Varianty a variování zeměpisných názvů v českém politickém diskurzu 1945-1989
Jaroslav David, Agata Rupińska
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Výraz svoboda v perspektivě lingvistické analýzy - na příkladu materiálu období 1948-1989
Jaroslav David
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Alfred Lord Tennyson: Démétér a Persefóné (v Enně)
Michal Místecký
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Authorship Attribution in Medieval Texts: A Case Study of Pseudo-Peckham Manuscript
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Comenius University Bratislava
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis
Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop
Xinying Chen
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Delimitative function of place names in the linguistic landscape - as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic)
Jaroslav David
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Do Czech Native and Non-native Speakers Differ in the Morphological Richness?
Miroslav Kubát, Zdeňka Suchá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European Summer School in Logic, Language and Information
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

European Summer School in Logic, Language and Information
Miroslav Kubát
Rok: 2019
působení v zahraničí

Exkurs do podob české onomastiky: konference Variantnost v onymii a dialektech, konaná při příležitosti 85. narozenin profesora Rudolfa Šrámka
Michal Místecký
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fialky a pomlčky
Michal Místecký
Rok: 2019
ediční a redakční práce


1234567891011121314151617181920212223242526