Publikační činnost - IS PUBL
Český jazyk pro 3. ročník základní školy
Eva Jandová, Z. Dvořáková, Svatopluk Pastyřík, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština pro obory středních učilišť
Jaroslav Hubáček, Kolektiv Autorů, Ilona Helclová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština pro 7. ročník - pracovní sešit
Jaroslav Hubáček, Richard Čapek, Ilona Helclová, Jana Forstová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filologické studie XX (sborník PdF UK Praha)
Naděžda Bayerová, A. Honneth, Kolektiv Autorů
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Funkční užití výrazu "sice" v češtině období baroka
Pavel Kosek
Rok: 1997, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Jazyk a jeho dynamika
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jazyk a jeho dynamika
Irena Bogoczová, Karel Kadłubiec
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Jazykové ztvárnění oficiálních projevů na území českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jazykový kód neoficiálních projevů na území českého Slezska
Dana Davidová
Rok: 1997, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Jedna z odborných aktivit pracovníků českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Dana Davidová
Rok: 1997, Slavica Electronica Erfordiensis. Electronische Zeitschrift für Slavistik (Projektbeschreibung Publikationen)
článek v odborném periodiku

Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Eva Jandová, Dana Davidová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice (na materiálu krajského deníku Moravskoslezký den)
Hana Srpová
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

K formám deagentních konstrukcí v mluvených projevech v oblasti Zaolží
Eva Jandová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Kadłubiec, K. D. Górniczy śmiech. Komizm ludowy
Irena Bogoczová
Rok: 1997, Literatura Ludowa
článek v odborném periodiku

Ke vzniku a počátkům rozvoje Ostravské univerzity
Jaroslav Hubáček, Stanislava Kučerová, Kolektiv Autorů
Rok: 1997, Ostravská univerzita v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize

Míra interference z čestiny do primárního jazykového kódu nejmladších členů polského etnika v České republice
Irena Bogoczová
Rok: 1997, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Mluvená čeština na Moravě
Dana Davidová
Rok: 1997
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Mluvená čeština na Moravě
Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
odborná kniha

Mluvená čeština na Moravě
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika
Hana Srpová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Oblast s obyvatelstvem nářečně různorodým
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize

Podíl vysoké školy na celoživotním vzdělávání učitelů češtiny
Emílie Demlová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Polsko-český smíšený pruh
Irena Bogoczová, Dana Davidová
Rok: 1997, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Předmluva
Dana Davidová, Dana Davidová, Marian Gerlich, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelstlví Tilia
kapitola v odborné knize

Rola edukacji w kszałtowaniu świadomości językowej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Sborníky Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy 16 (1991 - 402 s.), 17 (1995 - 422 s.), 18 (1997 - 486 s.)
Jaroslav Hubáček, Kolektiv Autorů
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Slezskomoravská oblast
Dana Davidová, Dana Davidová, Helena Záškodná, A Kolektiv, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
kapitola v odborné knize

Slovesa pohybu v slangových frazeologismech
Jaroslav Hubáček
Rok: 1997, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Socjolinewistyczne badania polskiego środowiska językowego na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Srovnání morfologických částí Příruční mluvnice češtiny a mluvnice Čeština - řeč a jazyk
Eva Jandová
Rok: 1997, Čeština doma i ve světě
článek v odborném periodiku

Studentská jazykovědná konference
Pavel Kosek
Rok: 1997
uspořádání konference, workshopu

Stylistika pro učitele
Jaroslav Hubáček, Maria Ozga-Zielińska, Jan Chloupek, Dagmar Kreiselová, Jerzy Brzeziński
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Útvarové proměny v závislosti na komunikační situaci
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Útvary národního jazyka a jejich současný vývoj (na materiálu běžné mluvy denního styku v oblasti českého Slezska)
Dana Davidová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Výzkum slangu v ČSR, v ČR a SR v letech 1020 - 1996
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Lumír Klimeš, Artur Magnuszewski, Zdzislaw Mikulski
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Współczesny język polski na Zaolziu, Polszczyzna Śląska
Irena Bogoczová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zveme vás do Bestu
Marcela Grygerková
Rok: 1997, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Česko-polská etnická hranice
Hana Srpová, Tadeusz Siwek
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Český jazyk pro 4. ročník základní školy
Eva Jandová, David Gruber, Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Český jazyk pro 5. ročník základní školy
Eva Jandová, Z. Dvořáková, Květuše Lepilová, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština - řeč a jazyk (Recenze "O češtině" uveřejněná v Lidových novinách 22.6.1996)
Jaroslav Hubáček, Marie Čechová, Ilona Helclová, Kolektiv Autorů
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dnešní jazyková situace v České republice a její příčiny (na materiále z oblasti českého Slezska)
Dana Davidová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí (jejich slovotvorba a jejich podoby užívané při oslovování v komunikaci rodiny)
Naděžda Bayerová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Inovace vzdělávání učitelů češtiny základních a středních škol
Emílie Demlová
Rok: 1996, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Jak zvýšit úroveň komunikační kompetence mladých komunikantů?
Emílie Demlová
Rok: 1996, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Rok: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
odborná kniha

K přepisu komunikátů. In Jazykověda - Linguistica 2. Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. SFFOU č. 158
Dana Davidová, Eva Jandová, Ivo Barteček, Jan Tejkal
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

K přepisu mluvených komunikátů
Eva Jandová
Rok: 1996
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425