Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2004, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Eva Jandová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Eduard Lotko, Jaroslav Hubáček
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2002
ediční a redakční práce
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku