Publikační činnost - IS PUBL
Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stylizace - druhá přirozenost
Irena Bogoczová
Rok: 2000,
článek v odborném periodiku

Tvaroslovné modifikace mluvených projevů
Irena Bogoczová, Irena Bogoczová
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tváře češtiny
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Tváře češtiny
Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference
Irena Bogoczová
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Učebnice češtiny pro 3.ročník základní školy (Hlásek)
Jaroslav Hubáček, Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Variantivnost ustnogo češskogo jazyka v Moravii i v Silesii.
Jan Chloupek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vlastní jména v literatuře a škola
Naděžda Bayerová, K.O. Apel, Svatopluk Pastyřík
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Wpływ asymetrii ról komunikacyjnych na język interlokutorów (zachowania mowne w warunkach dwujęzycznych Zaolzia)
Irena Bogoczová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.
Eva Jandová
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Adverbiální sémantika staročeského lokálu
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Česká a ruská příjmení vzniklá ze složených slovanských jmen
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Český jazyk pro 7. ročník ZŠ
Jaroslav Hubáček, Marcela Šimíčková, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dedikace (K životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka.)
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Die gegenwärtige Sprachsituation in der Tschechischen Republik
Dana Davidová, Eva Jandová
Rok: 1999, Zeitschrift für Slavistik
článek v odborném periodiku

Disjunktivní spojka "nebo" v období baroka.
Pavel Kosek
Rok: 1999, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Dvojjazyčné dítě v menšinové škole
Irena Bogoczová
Rok: 1999,
článek v odborném periodiku

Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Institut für Slawistik Universität Wien
Pavel Kosek
Rok: 1999
působení v zahraničí

Jak napsat odborný text
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Jazyková komunikace v česko-polském pohraničí (Těšínsko)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jazykovědné sdružení
Naděžda Bayerová
Rok: 1999, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

K abreviaci v současné slovní zásobě českých slangů
Marcela Grygerková
Rok: 1999
stať ve sborníku

K aktuálním problémům české sociální dialektologie
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice
Hana Srpová
Rok: 1999
stať ve sborníku

K postavení hebrejských apelativ v současné češtině
Marcela Grygerková
Rok: 1999
stať ve sborníku

K textové syntaxi, komunikátu a textu v rámci komunikační výchovy
Emílie Demlová
Rok: 1999, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K využití metaforizace ve spisovné češtině a v českých slanzích
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K základním pojmům tzv. sociální dialektologie
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

K životnímu jubileu Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Rok: 1999, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Klíčové motivy ve trojím zpracování látky o zlatém kolovratu
Petr Hrtánek
Rok: 1999, Český lid
článek v odborném periodiku

Linguistica 3
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Některé aspekty jazykové komunikace v národnostně smíšené oblasti českého Slezska
Eva Jandová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém matmeriálu z českého Těšínska)
Irena Bogoczová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Poselství a inspirace. Redaktor: Paulík, Karel
Jaroslav David, Sigmund Freud, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Pravidla českého pravopisu - nové školní vydání
Jaroslav Hubáček, Lumír Klimeš, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pronomina v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů
Jaroslav David, Karel Paulík, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Řeč v ordinaci dětského lékaře.
Olga Müllerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Specifické lexikální prostředky v pracovní a zájmové komunikaci
Jaroslav Hubáček
Rok: 1999
stať ve sborníku

Studia Slavica I-III, Opole - Ostrawa 1993-1996
Irena Bogoczová
Rok: 1999, Kwartalnik Opolski
článek v odborném periodiku

Textová analýza mluvených komunikátů mládeže
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Úloha textových cvičení a konverzačních témat v komunikační výchově
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Naděžda Bayerová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Výraz a jeho význam v české reklamě
Hana Srpová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah promluvové funkce a výpovědních funkcí v dialogu
Emílie Demlová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Citáty a jejich funkce v českém tisku
Hana Srpová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Zdzislaw Mikulski, Bohuslav Hoffmann
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština pro učitele, 2. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


1234567891011121314151617181920212223242526