Publikační činnost - IS PUBL
Monod a Chomsky
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace)
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy a Šmoulov
Jaroslav David
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku

O vlivu reklamy na děti
Hana Srpová
Rok: 2008, internetová verze časopisu Respekt, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=168
článek v odborném periodiku

Odborný styl a česká reklama
Hana Srpová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Posudek habil. práce P. Mittera
Jaroslav Hubáček
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktická cvičení z českého jazyka (Stylistika, Pravopis), 5. upravené
Hana Srpová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Proč nemluvíme všichni stejně?
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Profesní dovednosti terénních pracovníků
Marcela Grygerková, Klára Janoušková, Dana Nedělníková
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.
Eva Jandová, Věra Holasová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Regiony a jejich (nejen jazykové) zvláštnosti
Irena Bogoczová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Růžová čajovna v Růžové ulici (The Rose Tea Room in Rose Street)
Jaroslav David
Rok: 2008, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku

Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sociolekty v církevním prostředí
Marcela Grygerková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Syntax tzv. účinkových vět se spojkou že v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Rok: 2008
stať ve sborníku

The Czech Language in the Post-Velvet Revolution Period
Hana Srpová
Rok: 2008, Columbia University Press
kapitola v odborné knize

Tranzitivita, negace, vid
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Typologie žen a mužů v českých reklamách
Hana Srpová
Rok: 2008, Polish Academy of Sciences, Opole University
kapitola v odborné knize

Tzv. účinkové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2008, SPFFBU
článek v odborném periodiku

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Tomáš Rucki, Marie Krčmová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Biwalencja jezykowa i kulturowa Polakow na Zaolziu
Irena Bogoczová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Cultural and Linguistic Sources of Persuasion in Czech Advertising
Světla Čmejrková, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Efekty masových médií v politické komunikaci
Pavel Pácl, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Etymologie ve výuce češtiny
Jaroslav David
Rok: 2007
stať ve sborníku

Existuje moravština?
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Fonetika
Marie Krčmová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gramatika bez hvězdiček
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

Historický a sociolingvistický pohled na český národní jazyk
Irena Bogoczová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Indiana University, Bloomington
Hana Srpová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Wrocławski, Sokrates-Erasmus mobility,, 5. 11-9.11. 2007
Pavel Kosek
Rok: 2007
působení v zahraničí

Integrační procesty ve stylizaci textů
Marie Krčmová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Internetové mapové zdroje pro toponomastiku
Jaroslav David
Rok: 2007, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

J. Kořenský a styl
Marie Krčmová
Rok: 2007, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

K diferenciaci jazykových prostředků...
Eva Jandová, Štěpánka Jaskulová
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku
Lucie Radková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování
Eva Jandová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kulturní a jazykové zdroje persvazivnosti české reklamy
Světla Čmejrková, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Language System - Linguistics as an Empirical Science
Radek Čech
Rok: 2007, Sapostavitelno ezikoznanie
článek v odborném periodiku

Manipulace a persvaze
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Manipulation and Persuasion
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Masová a marketingová komunikace
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Mass Communication and Marketing Communication
Hana Srpová, Hana Srpová
Rok: 2007, FF OU
kapitola v odborné knize

Muž a žena v českém reklamním diskursu
Hana Srpová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NAD ranními zprávami (Bystřice NAD/POD Pernštejnem)
Jaroslav David
Rok: 2007, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku

Následkové spojovací výrazy v barokní češtině
Pavel Kosek
Rok: 2007, SPFFBU
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324