Kolokvia

Doktorské kolokvium 1. července 2020

Opatření proti šíření nového typu koronaviru znemožnila pravidelné osobní setkávání studentek a studentů doktorského studia a chyběla tak možnost průběžně předkládat výsledky badatelské činnosti v rámci kolokvií. Částečně se podařilo konzultace vybraných problémů realizovat pomocí dostupných online nástrojů, ale osobní kontakt a živou diskuzi všech účastníků se povedlo nahradit jen ve velmi omezené míře.

Doktorské kolokvium 26. února 2020

Studenti doktorského studia na katedře germanistiky měli tentokrát jedinečnou možnost vyslechnout si metodickou přednášku prof. Lenky Vaňkové o zásadách vědeckého prací. Paní profesorka shrnula své bohaté zkušenosti nejen z vlastní vědecké práce, ale také z vedení mnoha diplomových, doktorských a dalších závěrečných prací, na kterých se jako školitelka podílela v České republice i zahraničí.

Doktorské kolokvium 5. listopadu 2019

Studentky a studenti doktorského studia se sešli s prof. Lenkou Vaňkovou při dalším kolokviu. Využili jedinečné možnosti setkat se den před konáním mezinárodní konference The Changing Landscape of Professional Discourse II / Fachkommunikation im Wandel II s pozvanými zahraničními odborníky a konzultovat s nimi zejména konečnou podobu svých konferenčních příspěvků.

Doktorské kolokvium 19. června 2019

Další lingvistické kolokvium pod vedením prof. Lenky Vaňkové bylo naplánováno ještě před letními prázdninami a to tak, aby bylo možné prodiskutovat a upřesnit plánované publikační a konferenční aktivity.

Doktorské kolokvium za účasti prof. Eichingera

Dne 10. 4. 2019 se konalo další doktorské kolokvium pro studentky a studenty doktorského studia – tentokrát byl hostem kolokvia prof. Ludwig M. Eichinger, hostující profesor na katedře germanistiky.

Doktorské kolokvium 16. ledna 2019

Další doktorské lingvistické kolokvium se uskutečnilo hned po novém roce, protože bylo nezbytné stanovit koncepci účasti na konferencích a prodiskutovat připravované publikační výstupy.

Doktorské kolokvium 22. listopadu 2018

Centrum a katedra germanistiky pokračují v pravidelném pořádání lingvistických kolokvií pro studentky a studentky doktorského studia v oboru Německá filologie. Cílem těchto setkání je snaha o lepší metodologické vedení výzkumů a analýz zvolených materiálů, které povedou k vyšší kvalitě vznikajících disertačních prací.

23. vědecké kolokvium - závěrečné zhodnocení přínosů projektu

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Doktorská kolokvia: Projekt míří do finále, mladí lingvisté v práci nepolevují

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

21. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

20. kolokvium CVOJ: K žánru reklamních farmaceutických letáků a jejich multimodální realizaci

Na prosincovém setkání Centra prezentovala dr. Řezníčková výsledky analýz letáků propagujících volně prodejné léky ve dvou jazykových a kulturních prostředích - britském a českém.

19. kolokvium CVOJ: další anglistický pohled na výzkum žánrů

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Další odborné kolokvium CVOJ (18.): K multimodální analýze webových žánrů

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

17. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

16. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

15. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

14. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Doktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračují

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

13. vědecké kolokvium

Dalšího odborného kolokvia - v pořadí již třináctého - se dne 26.3.2014 zúčastnili členové vědecko-výzkumného týmu pod vedením garanta projektu prof. Lenky Vaňkové a také oba zahraniční experti projektu prof. Axel Satzger a prof. Norbert Richard Wolf.

12. vědecké kolokvium řešitelského týmu

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

11. vědecké kolokvium

První odborné kolokvium v novém roce se konalo 8. ledna 2014.

10. vědecké kolokvium

Poslední a zároveň tak trochu jubilejní desáté vědecké kolokvium projektu tohoto roku se konalo v prostorách seminární pracovny katedry germanistiky.

9. vědecké kolokvium

Přibližně v půlce zimního semestru se dne 6. 11. 2013 konalo deváté projektové vědecké kolokvium.

8. vědecké kolokvium

Projektová práce nabrala s novým semestrem na obrátkách a členové projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka se sešli na v pořadí již osmém vědeckém kolokviu.

7. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

Poslední lingvistické setkání v rámci projektu v tomto akademickém roce se uskutečnilo dne 19. 6. 2013 a jednalo se v pořadí již o sedmé vědecké kolokvium. Pozvání přijali tentokrát oba zahraniční experti projektu – prof. Axel Satzger a prof. Norbert Richard Wolf.

6. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger)

Před blížícím se zkouškovým obdobím a letními prázdninami se 22.5.2013 členové vědeckého týmu projektu sešli na šestém vědeckém kolokviu, jehož se zúčastnili garant projektu prof. Lenka Vaňková a zahraniční expert projektu prof. Axel Satzger.

5. vědecké kolokvium (prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

Členové projektu pokračují ve své výzkumné činnosti a dne 25. dubna 2013 se sešli při již pátém vědeckém kolokviu.

4. vědecké kolokvium (prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

Dne 20. února 2013 se uskutečnilo v pořadí již čtvrté vědecké kolokvium.

3. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)

Centrum výzkumu odborného jazyka pokračuje ve své práci a v rámci projektu posílení svého rozvoje uspořádalo další odborné kolokvium.

2. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)

Činnost projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pokračuje dalším z plánovaných setkání vědeckého týmu.

1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková)

Dne 3. 10. 2012 se uskutečnilo první vědecké kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.