Kolokvia

23. vědecké kolokvium - závěrečné zhodnocení přínosů projektu

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Doktorská kolokvia: Projekt míří do finále, mladí lingvisté v práci nepolevují

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

21. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

20. kolokvium CVOJ: K žánru reklamních farmaceutických letáků a jejich multimodální realizaci

Na prosincovém setkání Centra prezentovala dr. Řezníčková výsledky analýz letáků propagujících volně prodejné léky ve dvou jazykových a kulturních prostředích - britském a českém.

19. kolokvium CVOJ: další anglistický pohled na výzkum žánrů

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Další odborné kolokvium CVOJ (18.): K multimodální analýze webových žánrů

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

17. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

16. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

15. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

14. vědecké kolokvium

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Doktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračují

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

13. vědecké kolokvium

Dalšího odborného kolokvia - v pořadí již třináctého - se dne 26.3.2014 zúčastnili členové vědecko-výzkumného týmu pod vedením garanta projektu prof. Lenky Vaňkové a také oba zahraniční experti projektu prof. Axel Satzger a prof. Norbert Richard Wolf.

12. vědecké kolokvium řešitelského týmu

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

11. vědecké kolokvium

První odborné kolokvium v novém roce se konalo 8. ledna 2014.

10. vědecké kolokvium

Poslední a zároveň tak trochu jubilejní desáté vědecké kolokvium projektu tohoto roku se konalo v prostorách seminární pracovny katedry germanistiky.

9. vědecké kolokvium

Přibližně v půlce zimního semestru se dne 6. 11. 2013 konalo deváté projektové vědecké kolokvium.

8. vědecké kolokvium

Projektová práce nabrala s novým semestrem na obrátkách a členové projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka se sešli na v pořadí již osmém vědeckém kolokviu.

7. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

Poslední lingvistické setkání v rámci projektu v tomto akademickém roce se uskutečnilo dne 19. 6. 2013 a jednalo se v pořadí již o sedmé vědecké kolokvium. Pozvání přijali tentokrát oba zahraniční experti projektu – prof. Axel Satzger a prof. Norbert Richard Wolf.

6. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková, prof. A. Satzger)

Před blížícím se zkouškovým obdobím a letními prázdninami se 22.5.2013 členové vědeckého týmu projektu sešli na šestém vědeckém kolokviu, jehož se zúčastnili garant projektu prof. Lenka Vaňková a zahraniční expert projektu prof. Axel Satzger.

5. vědecké kolokvium (prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

Členové projektu pokračují ve své výzkumné činnosti a dne 25. dubna 2013 se sešli při již pátém vědeckém kolokviu.

4. vědecké kolokvium (prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

Dne 20. února 2013 se uskutečnilo v pořadí již čtvrté vědecké kolokvium.

3. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)

Centrum výzkumu odborného jazyka pokračuje ve své práci a v rámci projektu posílení svého rozvoje uspořádalo další odborné kolokvium.

2. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)

Činnost projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pokračuje dalším z plánovaných setkání vědeckého týmu.

1. vědecké kolokvium (prof. L. Vaňková)

Dne 3. 10. 2012 se uskutečnilo první vědecké kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.