Vydané publikace

Fachliches in der Presse

Tato publikace navazuje na činnost Centra výzkumu odborného jazyka a jím realizovaný projekt Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0222).

Fachkommunikation im Wandel / The Changing Landscape of Professional Discourse

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten

Toto dílo představuje revidovanou a částečně upravenou disertační práci s názvem Gramatické prostředky kondenzace informace v ekonomických textech, kterou autor úspěšně obhájil na katedře germanistiky FF OU v Ostravě v roce 2009.

Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jh.)

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Professional Genres from an Interpersonal Perspective

Monografie prezentuje výzkumné výsledky zakotvené ve dvou badatelských oblastech: žánrové analýze a v oblasti interpersonální jazykové složky.