10. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Poslední a zároveň tak trochu jubilejní desáté vědecké kolokvium projektu tohoto roku se konalo 4. 12. 2013 v prostorách seminární pracovny katedry germanistiky. Na programu byla prezentace výsledků bádání Mgr. Evy Bajerové, Ph.D., která představila své téma „Logische Strukturen und Textverständlichkeit“. Její výzkum srozumitelnosti odborného textu a textových struktur vychází z precizně zpracované teoretické základny. Především ale přináší praktické výsledky, které Dr. Bajerová získala v rámci rozsáhlého experimentu se studenty středních škol v České republice a v Německu. Z provedeného výzkumu vyšlo najevo, že vliv logických textových struktur na srozumitelnost odborného textu je zásadní. Další zjištění se týkala subjektivního vnímání a možné strukturace odborného textu. Velmi potěšující zprávou je, že Dr. Bajerová připravuje výstupy svého výzkumu do podoby odborné monografie, která bude jedním z publikačních výstupů našeho projektu. Vzhledem k tomu, že problematika srozumitelnosti odborného textu je jedním z klíčových badatelských otázek celého vědeckého týmu, byla diskuze tentokrát mimořádně dlouhá a významně do ní přispěli také garantka projektu prof. Lenka Vaňková a zahraniční expert projektu prof. Axel Satzger.

Protože všechny členy projektového týmu čeká v následujícím období spousta práce, proběhla v druhé části vědeckého kolokvia debata o harmonogramu konferenčních a publikačních aktivit. Dalším bodem k jednání byla příprava a organizace projektové mezinárodní konference v listopadu 2014. Došlo k finalizaci textu pozvánek v české, anglické a německé verzi a také ke zveřejnění konferenčního abstraktu a Call for papers na mezinárodních konferenčních serverech. Ve spolupráci s CIT začnou vznikat konferenční webové stránky a bude zřízena e-mailová schránka, která bude sofistikovaně pracovat s anglicko-německým jazykovým prostředím. Přípravy jsou tedy v plném proudu a jejich tempo a intenzita bude do data konání konference jen narůstat. Přejeme tedy všem členům projektového týmu v novém roce nejen osobní spokojenost, ale také hodně elánu a pracovního nasazení při další projektové práci.

Další vědecké kolokvium se uskuteční 8. 1. 2014.

10. vědecké kolokvium10. vědecké kolokvium