8. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Projektová práce nabrala s novým semestrem na obrátkách a členové projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka se sešli na v pořadí již osmém vědeckém kolokviu. Setkání se uskutečnilo již tradičně ve středu a opět v prostorách seminární pracovny katedry germanistiky, datum tentokrát připadlo na 2. 10. 2013.

V první části si účastníci kolokvia vyslechli příspěvek Mgr. Christophera Hopkinsona, Ph.D. na téma Expertise and facework: Contact and conflict in interaction among experts and non-experts. Atraktivní prezentace s mnoha zajímavými příklady nenechala nikoho chladným a rozběhla se živá diskuze, ve které se pochvalně vyjádřili také zahraniční experti projektu prof. Axel Satzger a prof. Norbert Richard Wolf. Oba zhodnotili kladně použitou metodologii a formulovali možnosti spolupráce na tématu v relaci angličtina - němčina.

Druhá část kolokvia byla věnována plánování další projektové práce, především mezinárodní konference, kterou bude projekt organizovat ve dnech 6. - 8. 11. 2014 v Ostravě. Mnozí členové projektu se také budou aktivně prezentovat na konferenci v Pardubicích a ve Zlíně. Využili tedy možnost a seznámili ostatní členy vědeckého týmu s obsahem svých konferenčních příspěvků a vyslechli si jejich připomínky.

Závěr setkání v rámci 8. vědeckého kolokvia se díky křtu monografie Mgr. Evy Hrdinové, Ph.D. Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu nesl ve slavnostním duchu. Akt křtu provedla prof. Lenka Vaňková a popřála knize, která je zároveň jedním z publikačních výstupů Centra pro výzkum odborného jazyka, hodně čtenářů. K přání se připojujeme těšíme se na další vědecké kolokvium, které proběhne 6. 11. 2013.

8. vědecké kolokvium8. vědecké kolokvium8. vědecké kolokvium