14. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Podle stanoveného plánu se dne 2.4.2014 konalo čtrnácté vědecké kolokvium, které bezprostředně navazovalo na přednášky zahraničního odborníka prof. Wolfa Petera Kleina z Univerzity Würzburg. Členové vědecko-výzkumného týmu využili jeho přítomnosti na kolokviu a diskutovali s ním prezentované informace z mnoha úhlů a perspektiv. Především témata změny dominance v oblasti odborného jazyka a přechod od němčiny k angličtině vyvolala vlnu otázek, především po dalším vývoji. Analýza aktuálních trendů v odborném jazyce s mnoha příklady a dílčími aspekty, které představil tento uznávaný odborník, jsou nepochybně přínosné pro všechny členy projektového týmu. Pan profesor prezentoval také rozsáhlý korpus digitalizovaných textů z mnoha oblastí odborného jazyka, který je volně přístupný a může posloužit při bádáních v rámci projektu, respektive v rámci Centra (Fachtextdatenbank FATER).

14. vědecké kolokvium14. vědecké kolokvium

Kolokvia se účastnili také garant projektu prof. Lenka Vaňková a zahraniční expert projektu prof. Axel Satzger, který zpracoval a přednesl referát k tématu „Unternehmens-kommunikation als Gegenstand der angewandten Linguistik“. Jeho obsahem bylo teoretické ukotvení oboru aplikovaná lingvistika a představení hlavních součástí, které do tohoto oboru spadají – interní a externí podniková komunikace, prototypické texty a terminologický aparát, rozvoj marketingových a PR-strategií nebo práce s různými komunikačními kanály a médii. Především ti členové vědecko-výzkumného týmu, kteří se ve svých bádáních věnují oblastem, jakými jsou například translatologie, odborný jazyk v hospodářské sféře nebo odborná institucionální komunikace, získali fundovaný vhled do problematiky a mohou tyto poznatky využít při práci na svých badatelských tématech.

V závěru kolokvia byly jako již tradičně upřesněny konferenční a publikační aktivity a jednalo se o rozdělení zahraničních odborných stáží pro další projektové období. Dalším bodem programu byla diskuze o přípravách a organizačním zajištění mezinárodní projektové konference. Nejnovější informace o plenárních řečnících, pokyny k registraci, abstrakty jednotlivých sekcí a všechny důležité terminy jsou v angličtině a němčině prezentovány na oficiální webové stránce.

Další vědecké kolokvium se uskuteční 7.5.2014 a jeho vedení se ujme opět zahraniční expert projektu prof. Axel Satzger.