4. vědecké kolokvium (prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Dne 20. února 2013 se uskutečnilo v pořadí již čtvrté vědecké kolokvium. Tentokrát se na něm prezentovali oba zahraniční experti projektu – dlouholetý spolupracovník katedry germanistiky a člen Centra výzkumu odborného jazyka Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Norbert Richard Wolf a nová posila vědeckého týmu projektu Prof. em. Dr. habil. Axel Satzger. Oba uznávaní zahraniční experti diskutovali o vhodných tématech a metodologii bádání na poli výzkumu odborného jazyka. Se všemi členy projektového týmu projednali jejich badatelské otázky a nabídli jim podporu při výzkumu v daných oblastech.

4. vědecké kolokvium4. vědecké kolokvium4. vědecké kolokvium

Dalším tématem vědeckého kolokvia byl výběr vhodné metody pro výzkum odborného jazyka v relaci angličtina, němčina a čeština. Oba profesoři věcně zhodnotili prezentované záměry a doporučili se soustředit na bádání v oblasti odborného jazyka lingvistiky. Jako reprezentativní texty k analýze byly vybrány odborné slovníkové publikace Metzler Lexikon der Sprache a Dictionary of Linguistics and Phonetics. S výběrem českých textů pomůže Český národní korpus, s nímž se podařilo navázat spolupráci.

Setkání bylo zakončeno v produktivním a přátelském duchu a další vědecké kolokvium bylo naplánováno na duben 2013.